Βασικοί μισθοί των Δ.Υ. από την 1η Ιανουαρίου 2016

Οι νέοι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016

 

Misthologio2016

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 229 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: