ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

aki_logo

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ι.Ν.Α
Η Α.Κ.Ι. Ε.Ι.Ν.Α ζητά έκτακτη γενική συνέλευση των μελών της Ε.Ι.Ν.Α προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του ωραρίου και εφημεριών των γιατρών μετά και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Για την Α.Κ.Ι. Ε.Ι.Ν.Α
Σπύρος Μάρκου
Μέλος Δ.Σ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 509 access attempts in the last 7 days.