Επιστολή κ. Μιχαήλ Μιχαήλ σχετικά με την απόφαση του Ευρ. Δικαστηρίου για το 48ωρο

nomothesia

 

 

Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Κυρίλλου Λουκάρεως 55,  11475 Αθήνα,  τηλ.: 210 – 6444473,  fax: 210 – 6454904,
e-mail: mihailm@otenet.gr
Αθήνα, 25 Δεκεμβρίου 2015

 

 

Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος
(Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.)
Αθήνα

Αγαπητέ κύριε Βαρνάβα,

1.   Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωστοποίησα την 23-12-2015 την Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ένατο τμήμα),  της αυτής ημερομηνίας, επί της υπόθεσης C-180/14, δυνάμει της οποίας καταδικάσθηκε η Ελληνική Δημοκρατία λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Κωδικοποιητική Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 04-11-2003, εφόσον παρέλειψε την εφαρμογή της μέγιστης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας που να μην υπερβαίνει τις 48 ώρες περιλαμβανομένων των εφημεριών, την εξασφάλιση του ελάχιστου ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου ανάπαυσης όπως και την χορήγηση αντισταθμιστικής περιόδου ανάπαυσης (ρεπό) που να διαδέχεται άμεσα τον χρόνο εργασίας, τον οποίο θεωρείται ότι αντισταθμίζει.

2.   Όπως γνωρίζετε, αντικείμενο της ως άνω υπόθεσης ήταν η από 11-04-2014 Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, της οποίας είχε προηγηθεί, με πρωτοβουλία σας, η άσκηση το έτος 2007 δι’ εμού, ως Πληρεξουσίου Δικηγόρου, δέκα (10) αυτοτελών Προσφυγών ισάριθμων Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών μελών της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παραβίαση εκ μέρους της Χώρας μας του Κοινοτικού Δικαίου (πρωτογενούς και παραγώγου) για τα ως άνω κριθέντα ζητήματα.

Βεβαίως δεν θα παραλείψω να αναφερθώ στις γενναίες Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και σε επίπεδο

2.   Ολομελείας, οι οποίες είχαν προηγηθεί της ως άνω Απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είχαν δικαιώσει
πανηγυρικά τις θέσεις μας.
Συνεπώς, η ως άνω Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δικαιώνει, με τον πλέον επίσημο τρόπο, πολυετείς κοινές
προσπάθειες εν μέσω εξαιρετικά αντίξοων, πολλές φορές, συνθηκών.

3.   Κατόπιν της ως άνω εξέλιξης, φρονώ, ότι η εν λόγω καταδικαστική Απόφαση, μπορεί να χρησιμεύσει, στο όνομα της συμμόρφωσης, ως
αιτιολογική βάση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, για την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης ιατρικού προσωπικού τόσο στα Δημόσια Νοσοκομεία όσο και στα Κέντρα Υγείας, τα οποία, ως γνωστό, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας λόγω της δραματικής υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό.

Διαφορετικά, είναι βέβαιο, ότι η μη συμμόρφωση προς το σκεπτικό και διατακτικό της Απόφασης, θα επισύρει την επιβολή προστίμου πολλών
εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος.

Με εκτίμηση,

Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 587 access attempts in the last 7 days.