Εξωση πανεπιστημιακών από ιδιωτικές κλινικές!

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

* Η εφαρμογή της απόφασης, αλλάζει το τοπίο στην Υγεία* Τι λένε χειρουργοί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

16 Ιαν 2016 19:22:59

Εξωση πανεπιστημιακών από ιδιωτικές κλινικές!

 

Καταπέλτης για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ή των ΑΕΙ, και παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια, είναι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναρτήθηκε ήδη στη σελίδα του, και απεστάλη από το υπουργείο Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας και στον πρόεδρο Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Νομικό Συμβούλιο με την απόφασή του, γνωμοδοτεί ότι στους πανεπιστημιακούς γιατρούς απαγορεύεται με λίγα λόγια η οποιαδήποτε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με το ιστορικό που οδήγησε στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, η περίληψη του ερωτήματος που είχε τεθεί στο συμβούλιο ήταν εάν «… μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011, εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 40009/2001» και εάν «…είναι σύννομες οι ιατρικές πράξεις από μέλη ΔΕΠ, είτε πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης, που πραγματοποιούνται σε χώρους ιδιωτικών κλινικών».

Στο υπουργείο – όπως αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης – γνωμοδότησης – στο υπουργείο Υγείας υπεβλήθησαν καταγγελίες κατά τις οποίες πανεπιστημιακοί γιατροί, του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκτελούν χειρουργικές επεμβάσεις και δέχονται ασθενείς σε συγκεκριμένο ιδιωτικό θεραπευτήριο της Λάρισας, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2889/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4025/2011.

Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του υπ. Υγείας με τα αρ. Υ3β/ΓΠ/6393/3-2-2012, Υ3β/Γ/Ποικ.44048/8-4-2012 και Υ4ε/46640/9-5-2012 έγγραφα της έχει διατυπώσει την άποψη ότι απαγορεύεται στους πανεπιστημιακούς γιατρούς να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά η θεραπευτικά εργαστήρια.

Με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 156/5-6-2012 έγγραφό τους, καθηγητές του χειρουργικού τομέα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς τους υπουργούς Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, υποστηρίζουν, ότι εάν δεν είναι δυνατή η περαιτέρω πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων σε ιδιωτικές κλινικές, τότε δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων που δεν απαιτούν περαιτέρω επεμβατικές πράξεις, προκειμένου να υπάρξει θεραπεία του ασθενούς και εκείνων που απαιτούν επιπλέον επεμβατικές πράξεις κλπ (π.χ. χειρούργων αναισθησιολόγων) και ζητούν την ανάκληση των προαναφερθέντων εγγράφων του υπουργείου Υγείας.

Οι λεπτομέρειες του σκεπτικού που οδήγησε στη γνωμάτευση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα είναι πολύ χρήσιμες για τους γιατρούς οι οποίοι μπορούν να τις μελετήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Συμβουλίου. Η γνωμοδότηση ήταν ομόφωνη επί του συγκεκριμένου ερωτήματος και αφορά σε όλους τους πανεπιστημιακούς γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, καθώς και να εγκαθιστούν ιδιωτικά ιατρεία ή ιατρικά μηχανήματα εντός των ιδιωτικών φορέων. Αυτό ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους πανεπιστημιακούς ιατρούς είτε τυγχάνουν πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης.

Χρ. Τσαντήλας

 

 

http://www.eleftheria.gr/

Αφήστε το σχόλιό σας... Το Nucleus δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 951 access attempts in the last 7 days.