Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ΓΝ – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Π.Ι, ΠΕΔΥ- Π. Ι., ΠΕΔΥ – Ειδικών Π.Ι. και πλοίων

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ΓΝ – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Κ.Υ., ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Π.Ι, ΠΕΔΥ- Π. Ι., ΠΕΔΥ – Ειδικών Π.Ι. και πλοίων
Δείτε την προκήρυξη:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 29-1-2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12-02-2016

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 595 access attempts in the last 7 days.