Πλήρη στελέχωση νοσοκομείων και πρωτοβάθμιων δομών

 

Για το περιεχόμενο των συναντήσεων του Γενικού Γραμματέα Υγείας κ. Σταμάτη Δαδαρού σε Πάτρα και Αίγιο, μίλησε «Στο Κόκκινο Πάτρας 107,7», ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Οι συναντήσεις αφορούσαν τις δομές πρωτοβάθμιας και το σχέδιο που έχουμε εφαρμόσει σε αρχική μορφή και αφορά το δήμο της Πάτρας. Με αυτή την έννοια, επίσκεψη έγινε και στο Αίγιο, όπου και εκεί υπάρχει μια απόφαση μας, για κάποια αναμόρφωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας (περίθαλψης), προκειμένου να ενισχυθεί η μονάδα ΠΕΔΥ του Αιγίου. Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στον Άγιο Αλέξιο στα Ζαρουχλέικα, προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, εάν αυτές οι δομές μπορούν να υποστηρίξουν την αναμόρφωση του δικτύου πρωτοβάθμιας, μέσα στο δήμο της Πάτρας. Η μονάδα του Αγίου Αλεξίου σίγουρα μπορεί. Είναι και εξοπλισμένη και στελεχωμένη, ενώ μπορεί από σήμερα να ανταποκριθεί. Τα Ζαρουχλέικα θέλουν οπωσδήποτε μια ενίσχυση, σε προσωπικό και σε εργαστηριακό προσωπικό.

Στη συνέχεια έγινε μια συζήτηση με τον Δήμαρχο της Πάτρας, υπήρξαν ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Ο δήμος δεν αρνήθηκε να υποστηρίξει το σχέδιο αυτό, στο βαθμό που το δημοτικό συμβούλιο πειστεί ότι πράγματι, αν υλοποιηθεί, θα οδηγήσει σε μια αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες της Πάτρας.   Συνάντηση έγινε και με ιατρικούς φορείς, με τους οποίους έγινε περισσότερο μια ενημερωτική συζήτηση» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γιαννόπουλος.

Τέλος σε συγκεκριμένη ερώτηση που αφορούσε την ειδικότητα του ρευματολόγου στο Νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα (υπάρχει μόνο ένας), ο κ. Γιαννόπουλος είπε, «στον Άγιο Ανδρέα προβλεπόταν μόνο μια θέση ρευματολόγου. Θα κοιτάξουμε άμεσα να προσληφθεί ένας επικουρικός γιατρός , έστω και ως προσωρινή λύση, προκειμένου να ανακουφιστεί η κατάσταση».

Ταυτόχρονα, αναφερόμενος στο παράλληλο πρόγραμμα για την Υγεία υποστήριξε πως για να υλοποιηθεί το παράλληλο πρόγραμμα, απαραίτητο συστατικό είναι η πλήρης στελέχωση των νοσοκομείων και των πρωτοβάθμιων δομών, «Αν δεν γίνει αυτό, θα είναι μια διάταξη που στην πράξη δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί».

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 456 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: