Εγκύκλιος για τον τρόπο βαθμολόγησης και επιλογής των προϊσταμένων στο Δημόσιο .Τρόποι βαθμολόγησης των υπαλλήλων και η μέθοδος επιλογής τους στο σύστημα προαγωγών

mohaw

 

Εγκύκλιος για τον τρόπο βαθμολόγησης και επιλογής των προϊσταμένων στο Δημόσιο .Τρόποι βαθμολόγησης των υπαλλήλων και η μέθοδος επιλογής τους στο σύστημα προαγωγών.

Στο επισυναπτόμενο παρακάτω pdf αρχείο.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 456 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: