ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4368-16 ΦΕΚ 21 Α 21_2_2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

mohaw

 

ΑΔΑ ΨΡ1Τ465ΦΥΟ-ΛΗ4 – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4368-16 ΦΕΚ 21 Α 21_2_2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 351 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: