ΦΕΚ Β’ 1005/12.4.2016 για τους Επικουρικούς & συμμετοχή των παρατασιακών Ειδικευομένων με τίτλο Ειδικότητας στη λίστα των Επικουρικών Ιατρών

FEK

 

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 1005 (τεύχος Β’) της 12/4/2016, το οποίο περιγράφει την ανανεωμένη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στον κατάλογο των Επικουρικών Ιατρών.

 

Στο άρθρο 2 του ΦΕΚ αυτού περιλαμβάνεται η πρόβλεψη της τελευταίας υπουργικής απόφασης, με την οποία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον κατάλογο Επικουρικών οι Ειδικευόμενοι που έχουν λάβει τον τίτλο της Ειδικότητας, χωρίς να παραιτηθούν από το νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται.

 

Πατήστε εδώ ή για να δείτε το ΦΕΚ σε μορφή (PDF)

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 456 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: