Η ΕΕ βάζει όρια στους καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία

ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

Για να σωθούν περίπου 100.000 ζωές τα 50 επόμενα χρόνια
[16:09,15/05/2016]

Την καθιέρωση νέων ορίων στην έκθεση των εργαζομένων σε 13 καρκινογόνους χημικούς παράγοντες, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των καρκίνων που έχουν σχέση με τον χώρο εργασίας, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η υιοθέτηση αυτών των οριακών τιμών θα περιορίσει τον αριθμό των καρκίνων που έχουν σχέση με την εργασία», δήλωσε η Επιτροπή, η πρόταση της οποίας θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (κράτη μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με την υιοθέτηση αυτή «θα σωθούν περίπου 100.000 ζωές κατά τα 50 επόμενα χρόνια», δήλωσε η Επίτροπος για την Απασχόληση Μαριάν Τίσεν.

Ανάμεσα στους 13 καρκινογόνους παράγοντες είναι το εισπνεόμενο κρυσταλλικό πυρίτιο, οι ενώσεις του χρωμίου, οι σκόνες σκληρών ξύλων και η υδραζίνη, που αφορούν «έναν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων».

Η πρόταση των Βρυξελλών, η οποία αναμένεται να τροποποιήσει την οδηγία-πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, στοχεύει στην εναρμόνιση των κανονισμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, κυρίως έναντι των κρατών μελών που δεν έχουν θεσπίσει κατώτατα όρια σε εθνικό επίπεδο.

«Η απουσία οριακών τιμών στην έκθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας σε ορισμένους καρκινογόνους παράγοντες ή στα υψηλά επίπεδα άλλων παραγόντων σε εθνικό επίπεδο δεν σημαίνει μόνο ανεπαρκή προστασία των ευρωπαίων εργαζομένων, αλλά και πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά», με τη δημιουργία «αθέμιτων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων», εκεί όπου ο κανονισμός είναι λιγότερο απαιτητικός, υπογράμμισε η Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη διατηρούν πάντα τη δυνατότητα να υιοθετούν αυστηρότερες οριακές τιμές σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με αυτές που καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θνησιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σχέση με την εργασία: κάθε χρόνο περισσότεροι από τους μισούς (53%) από τους θανάτους που συνδέονται με επαγγελματικές ασθένειες αποδίδονται στον καρκίνο.

 

 

http://www.patrastimes.gr

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 456 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: