Η Κοινή Υπουργική Απόφαση  η ΚΥΑ Υγείας και Οικονομίας που περίμεναν όλοι οι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ και επιτρέπει τον έλεγχο και εκκαθάριση των δαπανών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με τις υπογραφές του Π. Πολάκη και Γ. Χουλιαράκη.
Εν ολίγοις, με τη νέα διαδικασία οριστικής εκκαθάρισης που ορίζει, επιτρέπει την πληρωμή των συμβεβλημένων παρόχων καθώς  καθορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης. Παράλληλα, θα θέτει και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Η εν λόγω ΚΥΑ φέρεται να αναμένει την υπογραφεί του Υπουργού Οικονομίας, ενώ έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Υγείας.
Όπως αναγράφεται “για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών των παρόχων υγείας (όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας) εφαρμόζεται η μεθοδολογία εξαγωγής δείγματος από το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων με τη χρήση στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, η οποία θα πραγματοποιείται από ομάδα που θα οριστεί από την Διοίκηση του οργανισμού”. Παραθέτει ορισμούς και μεθόδους, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία παρόχων.
ΚΥΑ_ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ κλικ εδώ _ΕΟΠΥΥ

Βασιλική Αγγουρίδη