Κρίσεις που εκκρεμούν – σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων

mohaw

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Α2α/ΓΠοικ. 27953/12-4-2016 εγκυκλίου σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 229 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: