ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Α2δ/Γ.Π 9106/5-2-2016 Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» ( ΦΕΚ 314 Β)

FEK

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Α2δ/Γ.Π 9106/5-2-2016 Υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα
Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» ( ΦΕΚ 314 Β)

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 421 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: