ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ: αναστολή χρηματοδότησης της ΟΕΝΓΕ μέχρι την ανάκληση της απόφασης και επιστροφή των χρημάτων που δόθηκαν στο ΠΑΜΕ

en_xanthis.

 

Ξάνθη 18/8/2015

Το Δ.Σ της ΕΙΝΟΚΥΞ και οι γιατροί του Νοσοκομείου Ξάνθης έλαβαν γνώσιν της από 27/7/2016 ανακοίνωσης της ΟΕΝΓΕ περί ενίσχυσης σωματείων προσκείμενων στο ΠΑΜΕ η οποία προκάλεσε την έκπληξη και την γενική αποδοκιμασία τους. Είναι μια απόφαση που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των γιατρών της Ένωσης καθόσον αποτελεί εκδήλωση κομματικής υποστήριξης, κάτι που δεν συνάδει με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και δεν είναι καθόλου άσχετο με το γεγονός ότι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας πρόσκειται στο Κ.Κ.Ε.

Το Δ.Σ της ΕΙΝΟΚΥΞ διερμηνεύοντας την βούληση των συναδέλφων και σε ένδειξη αντίδρασης , αποφάσισε ομόφωνα, την αναστολή της περαιτέρω χρηματοδότησης της Ομοσπονδίας μέχρι την ανάκληση της απόφασης και επιστροφή των χρημάτων.

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΟΚΥΞ                               Ο ταμίας της ΕΙΝΟΚΥΞ
Γεωργίου Κ. Γεώργιος                                       Κυριαλάνης Απόστολος
Γεν. Χειρουργός                                                     Νεφρολόγος

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 250 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: