Κατανομή των εγκεκριμένων προς πλήρωση 1538 κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας

mtn

 

Η τελική κατανομή πανελλαδικά των 1538 θέσεων της τελευταίας προκήρυξης .Απο αυτές οι 745 θα καλυφθούν από τον κυλιόμενο πίνακα των προκηρύξεων 4κ και 5κ(των οποίων οι 985 επιλεγέντες διορίζονται με επιταχυμένους ρυθμούς στα νοσοκομεία και Κ.Υ. ) και για τις υπόλοιπες 793 θα υπάρξει κανονική προκήρυξη.

Δείτε τους πίνακες

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 345 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: