Σχετικά με την εκταμίευση των εφημεριών 3ου τριμήνου 2016

rantza_pgnp

 

 

Μετά από επικοινωνία που είχε ο υπογράφων με τη Διεύθυνση Οικονομικών του υπουργείου Υγείας και το ΓΛΚ υπήρξε ενημέρωση ότι οι εφημερίες και τα εξαιρέσιμα του 3ου τριμήνου 2016 θα εκταμιευτούν εντός της επόμενης εβδομάδας και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των Νοσοκομείων.

Συνεπώς οι εφημερίες Ιουλίου- εφόσον έχουν ενταλματοποιηθεί– μπορούν να αποσταλούν στους επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έγκριση και εν συνεχεία να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 27 Σεπτεμβρίου. Μπορεί ταυτόχρονα να ξεκινήσει και η ενταλματοποίηση των εφημεριών Αυγούστου.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 229 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: