ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης ενοποίησης Πανεπιστημιακού τμήματος με τμήμα ΕΣΥ ως Πανεπιστημιακό

Απόφαση 466/2017 ΣτΕ

 

Απόφαση 466/2017 ΣτΕ : Ακύρωση απόφασης ενοποίησης Πανεπιστημιακού τμήματος με τμήμα ΕΣΥ ως Πανεπιστημιακό (αρχείο PDF)

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 224 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: