Τροπολογίες στο νομοσχέδιο περί ψυχικής υγείας

 

Ανάμεσα στις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο περί ψυχικής υγείας υπάρχουν οι εξής που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

 

-Η πρώτη αφορά στην ειδικότητα της ιατρικής Βιοπαθολογίας (κλικ trop_biopathology)

 

-Η δεύτερη αφορά στα γνωστά αιμοληπτήρια των εργαστηρίων (κλικ trop_aimolipsies)

– Η τρίτη ρυθμίζει θέματα που αφορούν στους επικουρικούς γιατρούς (κλικ trop_epikourikoi)

-Η τέταρτη αφορά στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καταβολή εφημεριών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς να εξοφληθούν (κλικtrop_aplhrwtes_efimeries)

 

 

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 237 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: