Πανεπιστημιακοί “ενεντίον” ΕΣΥ… και τούμπαλιν

 

 

 

Στην κορύφωσή του φτάνει ένας «πόλεμος» που κρατά χρόνια και αφορά τη στελέχωση των δημόσιων κλινικών από πανεπιστημιακούς γιατρούς, οι οποίοι καλούνται να διαλέξουν αν θα δραστηριοποιούνται στα νοσοκομεία ή στον ιδιωτικό τομέα. 

Οι γιατροί του ΕΣΥ καταγγέλλουν ασυνέπεια και αφερεγγυότητα εκ μέρους των πανεπιστημιακών, έστω και με εξαιρέσεις

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 297 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: