Η πρόταση του ΜΕΤΩΠΟΥ για την Ιατρική Εκπαίδευση.

Η πρόταση που κατέθεσε το ΜΕΤΩΠΟ στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα με αντικείμενο την Ιατρική Εκπαίδευση. 

 

 

ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 422 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: