Κ.Ε.Σ.Υ. Δελτίο Τύπου – σχετικά με τις αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία των νέων γιατρών

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πληροφορίες: Αθανασία Τασιοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Μακεδονίας 8, 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 82 08 715
Fax: 210 82 25 888
Ηλ. Ταχυδρομείο: gram.kesy@moh.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των γιατρών (και όχι μόνο) είναι ένα διαρκές ζητούμενο που απαιτεί εγρήγορση και πρωτοβουλίες. Σκοπός των πρωτοβουλιών που ανέλαβε, μεταξύ άλλων, το ΚΕΣΥ από τον Φεβρουάριο 2016 είναι η μεταρρύθμιση και επικαιροποίηση της μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία αποκλίνει από τους ζητούμενους στόχους σε ότι αφορά τους νέους γιατρούς. Στον τομέα αυτό σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις και στρεβλώσεις που χρονολογούνται τουλάχιστον δύο δεκαετίες πριν την έλευση της κρίσης. Αιτίες αυτής της κατάστασης ήταν κύρια η έλλειψη πολιτικής βούλησης, η απουσία στοιχειώδους στρατηγικής, η χαοτική ανάπτυξη του συστήματος και οι κάθε είδους πελατειακές σχέσεις πολιτικές, φιλικές, συντεχνιακές κ.α. Παράλληλα, η όλη διαδικασία έχει οικοδομηθεί σε μία βάση που περισσότερο βλέπει τους νέους γιατρούς σαν εργαλείο κάλυψης εργασιακών κενών και λιγότερο σαν εκπαιδευόμενους που βρίσκονται σε μία φάση απόκτησης ειδικών γνώσεων. Η οικονομική κρίση βεβαίως όπως ήταν φυσικό επιδείνωσε το όλο πρόβλημα.

Η έναρξη της διαδικασίας έγινε τον Απρίλιο του 2016 με πολύωρες συζητήσεις όλων των φορέων (η ΟΕΝΓΕ παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις έλαμψε δια της απουσίας της) με την Εκπαιδευτική Επιτροπή του ΚΕΣΥ (22 έγκριτοι γιατροί που εκπροσωπούν όλη την βιοποικιλότητα του χώρου). Τον Δεκέμβριο 16 άρχισε η συγκρότηση των Ομάδων Εργασίας Ειδικότητας/Εξειδίκευσης που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Οι Ομάδες Εργασίας Ειδικότητας/Εξειδίκευσης ξεκίνησαν τις εργασίες τους μετά από κεντρική συνάντηση που είχαν αρχές Φεβρουαρίου με την παρουσία του Υπουργού Υγείας A. Ξανθού, και θα ολοκληρώσουν τις προτάσεις τους για κάθε ειδικότητα τέλος Μαΐου 2017.Η συγκρότηση των Ομάδων Εργασίας Ειδικότητας/Εξειδίκευσης για κάθε ειδικότητα, (7 τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη με ισότιμη βαρύτητα) έγινε θεσμικά με καταξιωμένους γιατρούς που υποδείχθηκαν από τους επιστημονικούς φορείς.

– Οι Ιατρικές σχολές υπέδειξαν εκπροσώπους τους (6 μέλη).
– Οι Επιστημονικές Εταιρείες Διευθυντές ΕΣΥ (6 μέλη),
– Ο ΠΙΣ υπέδειξε μέλη του ελεύθερους επαγγελματίες(2 μέλη)
– Το ΚΕΣΥ υπέδειξε 2 μέλη (1 Καθηγητή, 1 Δ/ντη ΕΣΥ).

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, είναι η πρώτη φορά που μια θεσμική διαδικασία που μέχρι τώρα ήταν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του ΚΕΣΥ, εξελίσσεται απόλυτα ισορροπημένα και αντιπροσωπευτικά χωρίς καμιά παρέμβαση, εξασφαλίζοντας ανεξαρτησία στη θεσμοθέτηση.

Η δεύτερη φάση προγραμματίζεται να αρχίσει να υλοποιείται τον Οκτώβριο 2017 με τις πρώτες εξετάσεις απόκτησης ειδικότητας με ενιαία πανελλαδική διαδικασία (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Δεν υπάρχει καμία διάθεση να δημιουργηθούν επιπρόσθετες δυσκολίες στους ειδικευόμενους. Πιο αξιοκρατικές, ομοιογενείς και δίκαιες κρίσεις θα γίνουν.

Είναι απόλυτα ψευδή τα αναγραφέντα περί προσπάθειας χειραγώγησης ( από ποιόν 😉 του αριθμού των νέων ειδικών (αν είναι δυνατόν να συνωμοτήσουν για κάτι τέτοιο (36 ειδικότητες Χ 14 μέλη η κάθε μια) 504 επιστήμονες. Εξίσου ψευδέστατα είναι και τα αναγραφέντα περί άμισθων ειδικευομένων. Πρώτα από όλα το ΚΕΣΥ δεν έχει καμιά σχέση με τις εργασιακές σχέσεις κανενός θεράποντα της υγείας. Είναι επιστημονικό, συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας. Απλά το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας θέλουν να σταματήσει η αντίληψη που θεωρεί τους νέους γιατρούς περισσότερο σαν εργαλείο κάλυψης εργασιακών κενών και λιγότερο σαν ειδικευόμενους επιστήμονες. Οι αλλαγές έχουν προσανατολισμό την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας ως εκπαιδευόμενοι με εργασιακά δικαιώματα.

Η ιατρική κοινότητα, οι νέοι γιατροί αλλά και οι μελλοντικοί (φοιτητές) αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα του εγχειρήματος και το στηρίζουν.

Καθηγητής Κώστας Β. Μάρκου
Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 251 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: