Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το πρόσφατα ψηφισμένο πολυνομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο

 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το πρόσφατα ψηφισμένο πολυνομοσχέδιο, στο οποίο
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο και είναι πλέον
ο νόμος 4472/17 (ΦΕΚ 74Α΄) (κλικ ΕΔΩ ).

Τα άρθρα 136-140 ρυθμίζουν τις αποδοχές στο Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο και
τις εφημερίες.

Το άρθρο 161 καταργεί ρητά τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στο νόμο
4389/16 και πάγωναν τις μισθολογικές εξελίξεις στα Ειδικά Μισθολόγια.

Παρ΄ ότι οι εξελίξεις των γιατρών ΕΣΥ ήταν βαθμολογικές, εντούτοις ο
γραφειοκρατικός μηχανισμός είχε αρχίσει να εγείρει αμφιβολίες, οι οποίες
πλέον αίρονται οριστικά και προχωρούν απρόσκοπτα οι εξελίξεις των
γιατρών ΕΣΥ.

Με την παραπάνω ρύθμιση θα πάψει να ανησυχεί και ο κύριος που
εξελίχτηκε σε Διευθυντή προσμετρώντας προϋπηρεσία στο Ερρίκος Ντυνάν
επί εποχής Μαρτίνη και τώρα, ενώ δεν έδωσε ποτέ εξήγηση για το
πρωτοφανές κατόρθωμα, είχε αρχίσει να κραυγάζει ως υπερασπιστής των
υπολοίπων!

Διατάξεις για τις προμήθειες του υπουργείου Υγείας (άρθρα 21-35)

Διατάξεις υπ. Υγείας

Άρθρο 85 – αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ
Άρθρο 86 – Τιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ
Άρθρο 87 – Φαρμακευτική δαπάνη ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 88 – Διατάξεις για τα γενόσημα
Άρθρο 89 – Νέα Κριτήρια Αξιολόγησης Φαρμάκων Θετικού Καταλόγου
Άρθρο 90 – Συγχώνευση φαρμακευτικών επιχειρήσεων
Άρθρο 91 – Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων Άρθρο
Άρθρο 92 – Κατανομή μέρους εσόδων ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 93 – Έλεγχος συνταγογράφησης από ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 94 – Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών
Άρθρο 95 – Τιμολόγηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 255 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: