Κατατέθηκαν τέσσερεις τροπολογίες στο νομοσχέδιο για την ΠΦΥ- Παρατείνεται η θητεία των επικουρικών

 

Κατατέθηκαν τέσσερεις τροπολογίες στο νομοσχέδιο για την ΠΦΥ, οι οποίες έχουν ως εξής:

1.- Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας.

2.- α) Εκ νέου παράταση της θητείας των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), καθώς και του επικουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 που υπηρετεί επίσης σε Φ.Π.Υ.Υ. β) Ρύθμιση θεμάτων μετάταξης προσωπικού που έχει διοριστεί στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε εποπτευόμενους φορείς αυτού για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους κ.λπ..

3.- Ρύθμιση θεμάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ε.Κ.Α.Β. και δαπανών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Υγείας.

4.- Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Για να δείτε τα πλήρη κείμενα των τροπολογιών κάντε κλικ εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 623 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: