ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ- Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των υπουργείων Υγείας -Παιδείας και ρύθμιση θεμάτων πειθαρχικής διαδικασίας στα μέλη ΔΕΠ

 

 

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 224 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: