Τροπόλογία την πειθαρχική δικαιοδοσία των πανεπιστημιακών γιατρών που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ

 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ΠΦΥ ρυθμίζεται επιτέλους το άναρχο τοπίο σχετικά με την πειθαρχική δικαιοδοσία των πανεπιστημιακών γιατρών που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ (κλικ εδώ).

Η πρόβλεψη που ίσχυε μέχρι σήμερα ουσιαστικά χορηγούσε ασυλία στους πανεπιστημιακούς για όλα τα πειθαρχικά αδικήματα, αφού θεωρούσε πως η ανάλογη αρμοδιότητα ανήκε στη Σύγκλητο, η οποία λειτουργούσε απαλλακτικά στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Έτσι σε περιπτώσεις καταλογισμού σοβαρών αδικημάτων που εμπλέκονταν γιατροί ΕΣΥ και Πανεπιστημιακοί, οι μεν πρώτοι οδηγούνταν στο Κεντρικό Πειθαρχικό του υπουργείου Υγείας με το ερώτημα της απόλυσης, ενώ οι δεύτεροι έχαιραν ασυλίας, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

 

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ίδρυση διυπουργικού οργάνου των υπουργείων Υγείας και Παιδείας. Ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα κληθεί να συζητήσει το όργανο αυτό είναι η εκκρεμότητα που έχει προκύψει από τα πλαίσια Οργανισμών των Νοσοκομείων και αφορά στην Πλήρη και Αποκλειστική Απασχόληση των Πανεπιστημιακών γιατρών.

 

Πρόκειται για ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας, το οποίο θα δώσει λύση σε δεκάδες ζητήματα που προκαλούν τριβές στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Κυρίως όμως θα δώσει στους ίδιους τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς το κύρος και το χρόνο, προκειμένου ν΄ ασχοληθούν απερίσπαστοι με το αντικείμενό τους.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 315 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: