Η Πα.Σ.Ο.Νο.Π για τη θεσμοθέτηση Ενιαίου Νοσηλευτικού Κλάδου στο ΕΣΥ/ΠΕΔΥ

 

Ενιαίος Κλάδος Νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ σημαίνει ότι:

– Το Νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ (Νοσηλευτές ΠΕ, ΤΕ, Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ, Μαίες/ευτές) δεν θα υπάγεται καθ’ ολοκληρία στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα
– Θα αμοίβεται με Ειδικό Μισθολόγιο, διαφορετικό για την κάθε κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ), που θα διασφαλίζει το ύψος των αποδοχών ανεξάρτητα από την επιδοματική πολιτική της εκάστοτε Κυβέρνησης (πχ πιθανή περικοπή Ανθυγιεινού επιδόματος)
– Θα προσλαμβάνεται και θα εξελίσσεται με διακριτό τρόπο από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους
– Οι υπηρεσιακές μεταβολές εντός του ΕΣΥ θα πραγματοποιούνται με διαφορετικούς όρους, σε σχέση με τους γενικούς κανόνες κινητικότητας που προβλέπει ο υπαλληλικός κώδικας 
– Θα αξιολογείται με κριτήρια που άπτονται της ιδιαιτερότητας του νοσηλευτικού επαγγέλματος σε σχέση με την οριζόντια αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που ασκούν δημόσια διοίκηση
– Θα εντάσσεται σε πλήρες καθεστώς ΒΑΕ με δυνατότητα συνταξιοδότησης κατά μια 5ετία νωρίτερα από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους
– Το καθηκοντολόγιο θα μπορεί να τύχει εφαρμογής καθώς θα περιγράφονται τα επαγγελματικά προσόντα της κάθε επαγγελματικής βαθμίδας ξεχωριστά, εντός του Ενιαίου Κλάδου

Ενιαίος Κλάδος Νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ, ΔΕΝ σημαίνει ότι:

– Εξισώνονται, ισοτιμούνται ή καταργούνται οι διακριτές Εκπαιδευτικές κατηγορίες των ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών και των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών εντός του ΕΣΥ
– Εξισώνονται, ισοτιμούνται ή διαφοροποιούνται οι Τίτλοι Σπουδών (πτυχία) και τα επαγγελματικά δικαιώματα των ως άνω κατηγοριών
– Καταργείται η όποια διάκριση υπάρχει, ανάμεσα στα επαγγέλματα των Νοσηλευτών και των Μαιών
– Επέρχεται αυτόματη αναβάθμιση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών σε Νοσηλευτές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή το αντίστροφο.

Ποιοί αντιδρούν:

Η ΠΑΣΥΝΟ / ΕΝΕ γιατί εκπροσωπεί μόνο Νοσηλευτές ΠΕ & ΤΕ, επιλέγοντας να θέτει διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις τάξεις του Νοσηλευτικού προσωπικού

Η ΠΟΕΔΗΝ γιατί, παρ’ ότι διατείνεται ότι έχει εντάξει το αίτημα για δημιουργία Νοσηλευτικού Κλάδου στο διεκδικητικό της πλαίσιο, στην ουσία το υπονομεύει καθ’ ότι φοβάται πως, αν το Νοσηλευτικό προσωπικό αποκτήσει συνείδηση της Κλαδικής του οντότητας, θα αποσχηστεί από τις τάξεις της ακριβώς όπως συνέβει με τον Ιατρικό Κλάδο.

Γι’ αυτό πριν επιλέξεις τη στάση σου απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας Ειδικού Νοσηλευτικού Κλάδου στο ΕΣΥ, διάβασε, κρίνε, σύγκρινε, σκέψου κι αποφάσισε

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 526 access attempts in the last 7 days.