ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

Εκτός κρατικού μονοπωλίου παραγωγή, επεξεργασία και εξαγωγή

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

 

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών σχετικά με τη δυνατότητα να αποτελέσει η ιατρική-φαρμακευτική κάνναβη πεδίο παραγωγικής δραστηριότητας και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και επενδύσεων, ο υπουργός υγείας Α.Ξανθός, δήλωσε ότι το υπ. υγείας συμμετέχει στη διυπουργική ομάδα εργασίας και συντονισμού που έχει δημιουργηθεί για να προετοιμαστεί και να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος.

Η διυπουργική συντονιστική ομάδα έχει ήδη καταλήξει σε ένα πρώτο σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο θα επιτρέπει την παραγωγή, επεξεργασία και εξαγωγή σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης εκτός κρατικού μονοπωλίου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τους ελέγχους και τις αδειοδοτήσεις που πραγματοποιεί ο ΕΟΦ και διατηρώντας τους περιορισμούς του κρατικού μονοπωλίου για την πρόσβαση των ασθενών στη χώρα στα σχετικά σκευάσματα. οι αλλαγές στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (ν.4139/2013) για το κρατικό μονοπώλιο είναι απολύτως απαραίτητες, δεδομένου ότι όταν αυτό θεσμοθετήθηκε δεν είχε λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την προοπτική αξιοποίησης της φαρμακευτικής κάνναβης (καλλιέργεια, επεξεργασία, διάθεση σκευασμάτων).

«Συμπερασματικά», υπογράμμισε ο υπουργός, «αυτό το οποίο αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι, με την ΚΥΑ των υπουργείων υγείας και Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά στη χώρα μας οι ασθενείς που επιθυμούν τη χορήγηση σχετικών σκευασμάτων διαθέτουν πλαίσιο νόμιμης πρόσβασης στις αναγκαίες για αυτούς θεραπείες. το επόμενο βήμα, που είναι η διευκόλυνση παραγωγικών επενδύσεων και αναπτυξιακών προοπτικών στον τομέα αυτό, είναι αντικείμενο διυπουργικής συνεργασίας, στην οποία το υπουργείο υγείας συμμετέχει ενεργά με βάση τις δικές του αρμοδιότητες και ευθύνες»

 

ΠΗΓΗ: www.healthdaily.gr

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 472 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: