ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

Προδικαστικός έλεγχος από σώμα εμπειρογνωμόνων

Ιατρικό σφάλμα

 

Την ανάγκη να δημιουργηθεί εντός του ΕΣΥ ένα σύστημα ανίχνευσης, καταγραφής και ανάλυσης του ιατρικού λάθους, όχι για να αναζητηθούν ευθύνες αλλά για να δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας και μηχανισμοί αποτροπής του, αναγνώρισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά την παρέμβασή του σε ημερίδα με θέμα « ιατρική πράξη και ιατρική ευθύνη» που συνδιοργάνωσε ο ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου, η Ένωση γιατρών ΕΣΥ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου.

Όπως επεσήμανε, ο κ. Ξανθός «η συζήτηση για το ιατρικό λάθος, για την αυξανόμενη τάση δικαστικών προσφυγών και τη συνεπακόλουθη ‘αμυντική ιατρική’, οφείλει να παίρνει υπ’όψιν το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι καθημερινά στο Σύστημα Υγείας σώζονται ανθρώπινες ζωές, παρέχεται αξιόπιστη φροντίδα, διενεργούνται με επιτυχία δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις ή εξειδικευμένες θεραπείες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επιβίωσης χιλιάδων ασθενών. Αυτή η προσέγγιση έχει ιδιαίτερη αξία για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας το οποίο, χάρις στο φιλότιμο και την ευσυνειδησία του προσωπικού του και παρά τα προβλήματα και τις αντιξοότητες, εξακολουθεί να είναι όρθιο, λειτουργικό, και αποτελεσματικό.

Το ιατρικό λάθος, ή ορθότερα το ‘σύμβαμα ασφάλειας του ασθενή’ (Patient Safety Incident) όπως το χαρακτηρίζει ο Παγκόσμιος οργανισμός Υγείας, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε και να αναλύσουμε, όχι για να στοχοποιήσουμε τους γιατρούς και να ποινικοποιήσουμε την ιατρική πράξη αλλά για να ενισχύσουμε πρωτίστως την ασφάλεια του ασθενή, την ασφάλεια του ιατρικού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού και την αξιοπιστία του ΕΣΥ».

Επιπλέον, ο κ. Ξανθός δήλωσε ότι το Υπουργείο Υγείας, μεταξύ άλλων επεξεργάζεται την πρόταση θεσμοθέτησης ενός μηχανισμού προδικαστικού ελέγχου των καταγγελιών για ιατρικό λάθος από ένα ειδικό σώμα εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε να περιοριστεί η «βιομηχανία» μηνύσεων και διεκδίκησης αποζημιώσεων από γιατρούς ή από το Σύστημα Υγείας, που αρχίζει να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και στη χώρα μας.

 

www.healthdaily.gr

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 291 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: