ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

Για την εγκεφαλική δραστηριότητα σε νεογέννητα

 

functional ultrasound imaging

 

Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα φορητό προσαρμοσμένο και μη επεμβατικό σύστημα που ονομάζεται fUSI (functional ultrasound imaging), το οποίο είναι ικανό για συνεχή εγγραφή βίντεο και γρήγορη απεικόνιση με υπερήχους της μικροαγγειακής πλάκας του εγκεφάλου στα νεογέννητα μωρά.

Η ηλεκτροεγκεφαλογραφία (EEG) και η λειτουργική νευροαπεικόνιση επιτρέπουν στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις λειτουργίες του εγκεφάλου και να ανιχνεύσουν ανωμαλίες. ωστόσο, είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες δίπλα σε κλίνη ασθενούς λόγω του μεγέθους τους, της έλλειψης φορητότητας και του κόστους.

Το νέο σύστημα fUSI εφαρμόστηκε για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του εγκεφάλου και των νευροβλαστικών αλλαγών σε δύο νεογνά με ανώμαλη ανάπτυξη του φλοιού, επιδεικνύοντας την αξία του fUSI για παρακολούθηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας σε νεογνά δίπλα στη κούνια τους.

Χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένη εύκαμπτη και μη επεμβατική κεφαλή. Το fUSI ανίχνευσε πολύ μικρές διακυμάνσεις της πίεσης του αίματος στους εγκεφάλους των νεογνών που συσχετίζονται στενά με δύο διαφορετικά στάδια ύπνου που ορίζονται από τις εγγραφές EEG. Το fUSI χρησιμοποιήθηκε επίσης για την εκτίμηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας σε δύο νεογνά με συγγενή ανώμαλη ανάπτυξη του φλοιού που επέτρεψε την αποσαφήνιση της δυναμικής των νεογνικών κρίσεων με υψηλή χωροχρονική ανάλυση.

 

www.healthdaily.gr

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 524 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: