Σχετικά με την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο βάσει του νέου Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου

ΦΕΚ

 

Επειδή υπήρξαν διαμαρτυρίες συναδέλφων με προϋπηρεσία σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σχετικά με την κατάταξη που έγινε από τα Γραφεία Προσωπικού σε μισθολογικό κλιμάκιο βάσει του νέου Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου, παραθέτουμε τη ρύθμιση του άρθρου 27 του νόμου 4461/2017 προκειμένου να αξιοποιηθεί για επανακατάταξη.

Συναδελφικά
Λιβαδάς Κώστας
Μέλος Ε.Γ. της ΟΕΝΓΕ

 


 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4461/2017, Άρθρο 27

 

Προϋπηρεσία ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης

1. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών, καθώς και οδοντιάτρων σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, οποτεδήποτε και εάν διανύθηκε, αναγνωρίζεται για την πρόσληψή τους στο Ε.Σ.Υ. και υπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας) ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., εφαρμοζόμενης της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4368/2016 (Α΄21).

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει και για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ.

 

ΠΗΓΗ

Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 642 access attempts in the last 7 days.