ΚΥΑ- Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

 ΚΥΑ- Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

 

 

ΚΥΑ- Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ

 

H κατανομή των τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 29 του ν.4486/2017, για τη βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα κάτωθι Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του κάθε Νοσοκομείου, που προβλέπονται στους επιμέρους οργανισμούς λειτουργίας τους, καθ΄ υπέρβαση των οριζόμενων του υπ΄αριθμ.87/1986 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 32).

 

Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις ανήκουν στα ενιαία Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και αν προβλέπεται επιμέρους κατανομή των θέσεων αυτών στις οργανικές μονάδες τους (έδρα/αποκεντρωμένη), ενώ όσοι καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις υπηρετούν στις μονάδες στις οποίες έχει γίνει η κατανομή, συμβάλλοντας στη λειτουργία του αυτοτελούς ΤΕΠ.

 

 

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 524 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: