Τροποποίηση κατανομής κονδυλίων για εφημερίες ιατρών ΕΣΥ το έτος 2017

Υπουργείο Υγείας

 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.πρωτ. Α2α/Γ.Π.84259/23-12-2016 (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης έγκρισης κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού έτους 2017»

 

“Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.πρωτ. Α2α/Γ.Π.84259/23-12-2016 (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΦΕΚ 4265/Β’/2016, 970/Β’/2017, 1716/Β’/2017) απόφαση με θέμα «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2017» και διαμορφώνουμε την κατανομή εφημεριών ιατρών και οδοντιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. και ιατρών και οδοντιάτρων των δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ.πρωτ. Α2α/Γ.Π.84259/23-12-2016 (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΦΕΚ 4265/Β’/2016, 970/Β’/2017, 1716/Β’/2017) απόφαση με θέμα «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2017».”

 

 

 

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 520 access attempts in the last 7 days.