ΒΟΥΛΗ: Απάντηση υπουργού Υγείας σε επίκαιρη ερώτηση για τους επικουρικούς γιατρούς και το επικουρικό προσωπικό.

 

Ανδρέας Ξανθός - Υπουργός Υγείας

 

 

Απάντηση υπουργού Υγείας σε επίκαιρη ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου για τους επικουρικούς γιατρούς και το επικουρικό προσωπικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

 

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Είμαστε σε μια περίοδο που έχει εμφανιστεί μια δυσκολία πληρωμής ενός μέρους του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΕΣΥ, των γιατρών και του λοιπού προσωπικού. Αυτό το προσωπικό σε ακριβείς αριθμούς είναι εξακόσιοι τριάντα εννέα γιατροί, των οποίων παρατάθηκε η θητεία μετά τις 30/9/2017 μέχρι 31/12/2018 -όπως σωστά είπατε- και εξακόσιοι ογδόντα επτά νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας, λοιπό προσωπικό το οποίο επίσης η θητεία του έχει παραταθεί.

Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει μια δυσκολία -είμαστε στον δεύτερο μήνα καθυστέρησης πληρωμής- είναι ότι είχαμε αρνήσεις από επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, όχι παντού και όχι με το ίδιο σκεπτικό, αλλά ο βασικός λόγος ήταν αυτός.

Δηλαδή, ενώ υπάρχουν πιστώσεις, φέτος είχε ενισχυθεί ο προϋπολογισμός των δημόσιων νοσοκομείων. Υπήρχε ειδική πρόβλεψη 112 εκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες αμοιβής επικουρικού προσωπικού. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό, η αμοιβή αυτού του προσωπικού, επιβαρύνει τις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων και βεβαίως, ήταν απολύτως διασφαλισμένη η πληρωμή.

Εμείς αυτό το οποίο κάναμε με σύννομο τρόπο, νομοθετήσαμε δηλαδή έγκαιρα, στις αρχές Αυγούστου, για να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση, τη δυνατότητα παράτασης της θητείας αυτού του προσωπικού μέχρι το τέλος του 2018. Ο λόγος που το κάναμε είναι ότι εκτιμούμε ότι πραγματικά αυτή η περίπτωση, αυτοί οι τριακόσιοι άνθρωποι, καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και στελεχώνουν σήμερα το σύστημα υγείας σε πολύ κρίσιμα πόστα. Δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε τη μαζική διαρροή αυτού του ανθρώπινου δυναμικού από το σύστημα. Γι’ αυτόν το λόγο άλλωστε είχε παραταθεί η θητεία των ίδιων εργαζόμενων άλλες τρεις φορές στο παρελθόν. Δύο δόθηκαν επί δικής μας Κυβερνήσεως, το 2015 και το 2016.

Η ένσταση από την πλευρά των επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ότι η θητεία αυτών των ανθρώπων έχει υπερβεί το εικοσιτετράμηνο και άρα, κατά την άποψή τους, εγείρεται θέμα νομιμότητας της πληρωμής.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Εμείς, αυτό το οποίο αντιλέγουμε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο -και πραγματικά είμαστε σε μια διαδικασία που δίνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και τις απαραίτητες εξηγήσεις-, είναι ότι αυτό το ανθρώπινο δυναμικό πρώτον, πραγματικά καλύπτει πολύ κρίσιμες ανάγκες του συστήματος υγείας. Δεύτερον, προσφέρει εργασία και μάλιστα, ιδιαίτερα επίπονη και ιδιαίτερα υπεύθυνη και προφανώς δεν μπορεί να εργάζονται μη αμειβόμενοι. Και τρίτον και πιο σημαντικό, είναι ότι έχουμε διασφαλίσει την προώθηση διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, με βάση τις οποίες αυτή η ανάγκη μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον με μόνιμο τρόπο και δεν θα χρειαστεί στο μέλλον νέα παράταση συμβάσεων.

Αναφέρω εδώ χαρακτηριστικά ότι ήδη έχουμε προκηρύξει, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία, τρεις χιλιάδες εννιακόσιες θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, εκ των οποίων έχουν ήδη διοριστεί οι χίλιοι εννιακόσιοι ογδόντα και οι υπόλοιπες εκκρεμούν τώρα στον ΑΣΕΠ. Επίσης, έχουμε έγκριση για προκήρυξη δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα θέσεων μονίμων γιατρών του ΕΣΥ από τις οποίες έχουμε προκηρύξει χίλιες διακόσιες τριάντα επτά και έχουν προσληφθεί τετρακόσιοι δύο επειδή η διαδικασία στους γιατρούς είναι πολύ πιο χρονοβόρα.

Άρα, το επιχείρημα ότι συνεχώς θα υπάρχει η ανάγκη διαιώνισης αυτών των παρατάσεων δεν ισχύει. Κατά την άποψή μας υπάρχει η μέριμνα να καλυφθούν οι ανάγκες αυτού του προσωπικού με μόνιμο τρόπο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχω μιλήσει κατ’ επανάληψη με την Πρόεδρό του. Έχω δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις και έχουμε στείλει εγγράφως όλα αυτά τα δεδομένα, τα οποία κατά την άποψή μου κατατείνουν στο εύλογο αίτημα να υπάρξει η έγκριση που απαιτείται.

Αυτές τις ημέρες, η διαβεβαίωση που έχω από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ότι θα συνέλθει Ειδικό Ελεγκτικό Κλιμάκιο, το οποίο θα συνεκτιμήσει όλα αυτά τα δεδομένα και ελπίζουμε ότι θα πάρει μια ευνοϊκή απόφαση που θα εκτονώσει το πρόβλημα και θα ομαλοποιήσει τις πληρωμές, ιδιαίτερα μέχρι τις γιορτές. Καταλαβαίνουμε απολύτως ότι είναι απαίτηση των εργαζομένων ειδικά αυτήν την περίοδο να είναι «κανονικοποιημένες» οι πληρωμές και να καταβάλλονται οι μισθοί τους κανονικά.

Δεν είναι δημοσιονομικό το πρόβλημα. Η ρύθμιση αυτή υπήρξε ως κανονικό άρθρο στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα και ψηφίστηκε στις 4 Αυγούστου. Δεν έχουμε, λοιπόν, μια αυθαίρετη απόφαση, μια υπουργική απόφαση η οποία παρέτεινε τη σύμβαση κάποιων ανθρώπων.
Έχουμε μια νομοτεχνική ρύθμιση, όπως έγινε άλλες δύο ή τρεις φορές στο παρελθόν, με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας της Βουλής. Δεν έχουμε κάτι να νομοθετήσουμε επιπλέον. Εδώ υπάρχει μια ένσταση από την πλευρά ορισμένων επιτρόπων στο πρώτο επίπεδο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπάρχουν και άλλα επίπεδα: το Ελεγκτικό Κλιμάκιο, το Τμήμα και η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εμείς, λοιπόν, τώρα που συζητείται στο Ελεγκτικό Κλιμάκιο η περίπτωση ενός νοσοκομείου, δηλαδή της αρνητικής πράξης ενός επιτρόπου, ελπίζουμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχοντας όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία τα οποία του δώσαμε, θα πάρει μια απόφαση η οποία θα εκτονώσει το πρόβλημα.

Επίσης, να πω ότι δεν έχουμε σε όλη την Ελλάδα πρόβλημα. Κυρίως αφορά το λοιπό προσωπικό και σε κάποιες περιπτώσεις τους γιατρούς. Η πλειονότητα των επιτρόπων αυτές τις μέρες εγκρίνει τα εντάλματα. Εκτιμούμε ότι και εκεί που έχει εμφανιστεί πρόβλημα θα δοθεί μια λύση.

Άρα, ούτε θέμα προχειρότητας υπάρχει, πρόχειρης νομοθέτησης ούτε θέμα ολιγωρίας. Προφανώς και εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε εργαζόμενους στο σύστημα υγείας οι οποίοι να αμείβονται κανονικά και να προσφέρουν με ευσυνείδητο τρόπο τις υπηρεσίες τους στους πολίτες που τις έχουν ανάγκες.

Και δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα προηγούμενα δυόμισι χρόνια, σε αντίθεση με αυτό που λέτε, δεν είχαμε φαινόμενα απλήρωτης εργασίας στο σύστημα υγείας.

Θυμίζω ότι στο παρελθόν είχαμε κατά καιρούς πολύ συχνά κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών γιατρών ιδιαίτερα για μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών. Τέτοιο φαινόμενο δεν είχαμε την προηγούμενη διετία, ακριβώς επειδή υπήρχε η μέριμνα από την Πολιτεία να καταβάλλονται έγκαιρα τα χρήματα στους δικαιούχους και να μην υπάρχει πρόβλημα. Εδώ έχουμε μια δυσκολία έγκρισης ενταλμάτων από ένα θεσμοθετημένο όργανο όπως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, από ένα δικαστήριο.

Θα κάνουμε, λοιπόν, μια προσπάθεια αυτές τις μέρες να ξεπεραστεί αυτή η εκκρεμότητα. Ήδη είναι ενδιαφέρον ότι από τους γιατρούς που παρατάθηκε η θητεία τους, η σύμβασή τους δηλαδή, υπάρχουν εκατόν σαράντα τρεις οι οποίοι δεν δέχτηκαν να παραταθεί η θητεία τους επειδή διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις που προκηρύξαμε το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχα έχει συμβεί, σε μικρότερο βαθμό, για το υπόλοιπο προσωπικό.

Άρα, η μέριμνά μας είναι, προωθώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο σύστημα, να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους, που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους, στήριξαν τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας σε μια δύσκολη περίοδο, κάλυψαν πραγματικές ανάγκες και συνεχίζουν να καλύπτουν, να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με αξιοπρέπεια και με βάση την προϋπηρεσία τους και τα προσόντα τους μια θέση. Αυτή είναι η ριζική απάντηση στο πρόβλημα.

Προφανώς θέλουμε κι εμείς όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα να επιλυθεί αυτές τις μέρες. Μπορεί να έχουμε και αύριο σύνοδο του Ελεγκτικού Κλιμακίου, από τις πληροφορίες που έχουμε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχουμε ενημερώσει τους εργαζόμενους και περιμένουμε μια θετική εξέλιξη για να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και να επέλθει μια κανονικότητα στις πληρωμές στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το οποίο πραγματικά, παρά αυτήν την τριβή, εξακολουθεί να προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον κόσμο.

 

 

 

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 222 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: