Νέος τρόπος στις προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ

Τι αλλάζει

Γιατροί

 

Τον νέο τρόπο επιλογής των γιατρών που θα προσλαμβάνονται σε μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ περιγράφει το σχέδιο υπουργικής απόφασης που ανήρτησε το υπουργείο Υγείας στον ιστότοπο www.opengov.gr για δημόσια διαβούλευση και η οποία θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Τρίτη.

Στο σχέδιο υπουργικής απόφασης αναφέρονται οι υποχρεώσεις των υποψηφίων, το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων το «νέο αίμα» του ΕΣΥ θα αξιολογείται. Μεταξύ αυτών και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως «η ικανότητα αντίληψης του γενικότερου περιβάλλοντος που διαμορφώνει το πλαίσιο της στρατηγικής για το δημόσιο σύστημα υγείας», η ικανότητα επίδειξης συλλογικού πνεύματος, και ο σεβασμός στα δικαιώματα των ασθενών.

Ηλεκτρονική αίτηση

Οπως αναφέρεται στο σχέδιο ΥΑ, κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα σε μία έως και πέντε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, που έχουν προκηρυχθεί από μία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Στην αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση. Η αίτηση με συνημμένο ηλεκτρονικό έντυπο βιογραφικού σημειώματος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της οικείας ΥΠΕ εντός δύο εβδομάδων από τη δημοσίευση της προκήρυξης της κάθε θέσης. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά διαβιβάζονται στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής, τα οποία προχωρούν στην αρχική μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση το βιογραφικό τους και τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και στη σύνταξη του αρχικού πίνακα μοριοδότησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η προϋπηρεσία (50% βαρύτητα στο σύνολο της βαθμολογίας), το επιστημονική έργο (30% βαρύτητα) και το εκπαιδευτικό έργο (20%).

Ο αρχικός πίνακας μοριοδότησης αναρτάται στον ιστότοπο της ΥΠΕ και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός μίας εβδομάδας. Αμέσως μετά, το Συμβούλιο υποχρεούται εντός μίας εβδομάδας να συντάξει την τελική μοριοδότηση. Οι πέντε πρώτοι υποψήφιοι για κάθε θέση υποβάλλονται σε συνέντευξη για να βγει η τελική βαθμολογία. Απαντούν σε δύο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις για την πρόσφατη εργασιακή του εμπειρία (πού δούλεψε, πόσους ασθενείς εξέτασε τα τελευταία πέντε χρόνια, πόσες επεμβάσεις πραγματοποίησε κ.ά.). Με τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

 

Πηγή: kathimerini.gr

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 345 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: