ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ

 

 Ιατρικός Σύλλογος Λευκάδας

 

Απίστευτες οι αποκαλύψεις και κατηγορίες από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Ι.Σ.Λ. οι οποίοι αποφάσισαν την κατάθεση μομφής για παράβαση καθήκοντος στα μέλη του προεδρείου κ.κ. Καραγιάννη Αθανασίου π. προέδρου, Γρηγόρη Σταύρου ταμία και Σαρανταένα Ιωάννη γραμματέα. Πολύ σοβαρές είναι οι κατηγορίες που αφορούν την έλλειψη νομιμότητας στην οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, την αποκάλυψη του ταμία του Συλλόγου κ. Γρηγόρη Σταύρου ότι ένα μεγάλο ποσόν το διατηρεί ο ίδιος εκτός τραπεζικού λογαριασμού για τα τρέχοντα έξοδα! Επίσης δεν υπάρχει ενημέρωση για το τι απέγιναν τα χρήματα της δωρεάς του Ρώσου μεγιστάνα του Σκορπιού Ντμήτρ Ριμπολόβλεφ! Μην ξεχνάμε τους ένθερμους υποστηρικτές της δωρεάς….. Εμείς επανειλημμένα είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας για την όλη ιστορία και διαδικασία με την δωρεά και είχαμε δεχτεί και ακόμα δεχόμαστε επιθέσεις για αυτές μας τις επιφυλάξεις… Τελικά όμως όπως όλα δείχνουν καλώς τις είχαμε τις επιφυλάξεις!

Απίστευτη και η καταγγελία της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία «φαίνονται εκταμιεύσεις μεγάλων ποσών προς άγνωστο παραλήπτη και για άγνωστο λόγο και στην συνέχεια η σταδιακή επιστροφή τους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ίδιοι μας ενημέρωσαν ότι πρόσβαση και δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης στον εν λόγω λογαριασμό (με κωδικούς e-banking) έχει ο π. πρόεδρος κ. Καραγιάννης Αθανάσιος.»

Δεν θα σχολιάσουμε ακόμα κάτι, η ανακοίνωση είναι ξεκάθαρη!


Λευκάδα 3 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟ: Την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Ι.Σ.Λ. (4 από 7)

ΠΡΟΣ: 1. Τους κ. κ. Υπουργούς Υγείας

Τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Κοινοποίηση:

κ. Εισαγγελέα Λευκάδας
Τοπικά Μ.Μ.Ε.( Προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι ιατροί – μέλη του ΙΣΛ)
Θέμα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α1. Αντικαταστατική η λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας

Ο τρόπος διοίκησης και κατ΄ επέκταση η γενικότερη λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, με αποκλειστική ευθύνη του προεδρείου εξ αρχής της παρούσης θητείας του, δεν γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική Νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:

Α1.1: Στα τρία χρόνια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τις εκλογές του 2014, αυτό συνεδρίασε (κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου) μόνον εννέα φορές, εκ των οποίων οι δυο συνεδριάσεις (στις 1-3-2015 και 14-4-2015) ήταν για συγκρότηση σε σώμα, ενώ μια πρόσκληση σε συνεδρίαση (στις 24-8-2016) δεν πραγματοποιήθηκε τελικά λόγω έλλειψης απαρτίας. Να σημειωθεί ότι κάποιες εκ των αποφάσεων που ελήφθησαν στις εν λόγω συνεδριάσεις, με ευθύνη του προεδρείου ουδέποτε υλοποιήθηκαν.

Α1.2: Δεν τηρείται το προβλεπόμενο «Βιβλίο Πρακτικών» των συνεδριάσεων (Β.Δ. 11 Οκτ./7 Νοεμ. 1957, άρθρο 32 παραγρ.3) παρά μόνο κάποια ανεξάρτητα φύλλα, όπου αναφέρονται οι αποφάσεις του Δ.Σ., τα οποία φύλλα συντάσσονται από μνήμης αρκετά αργότερα, με αποτέλεσμα να έχουν σοβαρές παραλείψεις και λάθη. Σημειωτέον ότι σ΄ αυτά τα φύλλα, τα οποία ενίοτε ονομάζονται «Πρακτικά» συνήθως δεν αναφέρονται οι παρόντες και οι απόντες σύμβουλοι κάθε συνεδρίασης.

Α1.3: Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 16 (τακτική ετήσια Συνέλευση των μελών) και 17 (τρόπος πρόσκλησης των μελών).

Α1.4: Δεν συγκλήθηκε το Δ.Σ. δια την υπόθεση του συναδέλφου και μέλους του Δ.Σ. κ. Παρασκευά Γεωργίου, όπως ο Νόμος ορίζει και σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΠΙΣ κ. Χ. Πολίτη.

Α1.5: Από τον Μάρτιο του 2016 έως τον Οκτώβριο του 2016 διάστημα κατά το οποίο ο ταμίας του Συλλόγου μας κ. Γρηγόρης Σταύρος απουσίαζε νοσηλευόμενος λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, με ευθύνη του προέδρου κ. Καραγιάννη Αθανασίου δεν ορίστηκε αναπληρωτής του και η οικονομική διαχείριση του Συλλόγου γίνονταν απ΄ τον πρόεδρο κατά παράβαση του άρθρου 37.

Α1.6: Τον Αύγουστο του 2016 παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου ο κ. Παρασκευάς Γεώργιος και με ευθύνη του προέδρου κ. Καραγιάννη Αθανασίου ουδέποτε μέχρι σήμερα έγινε η αναπλήρωσή του όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παραγρ. 2.

Α1.7: Στην συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2017 ετέθη ζήτημα για προσωρινή αναπλήρωση του προέδρου κ. Καραγιάννη Αθανασίου λόγω του ότι είχε τεθεί σε αργία. Ο ταμίας κ. Γρηγόρης Σταύρος ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να τον αναπληρώσει ο ίδιος σαν αρχαιότερος γιατρός, χωρίς όμως πριν να παραιτηθεί από την θέση του ταμία (σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγρ.4).

Α1.8: Την 1η Νοεμβρίου 2017 επεδόθη στο προεδρείο αίτημα τεσσάρων μελών του Δ.Σ. για συνεδρίαση του οργάνου (Αριθ. Πρωτ. 117/1-11-17). Έκτοτε ουδεμία απάντηση έλαβαν οι αιτούντες κατά παράβαση του άρθρου 32 παραγρ. 1.

Α1.9: Απόκρυψη εγγράφου του ΕΟΠΠΥ από τον ταμία, για την παραπομπή του προέδρου του Συλλόγου κ. Καραγιάννη Αθανασίου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Α1.10: Σύγκλιση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον παρανόμως αναπληρωτή πρόεδρο (και ταμία) κ. Γρηγόρη Σταύρο, χωρίς προηγούμενη απόφαση ή ενημέρωση και παρουσία των μελών του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας.

Α2: Έκπτωση του προέδρου του Ι.Σ.Λευκάδας λόγω πειθαρχικής τελεσίδικης τιμωρίας του

Α2.1: Εκκρεμεί η έκπτωση του προέδρου του Συλλόγου κ. Καραγιάννη Αθανασίου και η σύννομη αντικατάστασή του, λόγω της τελεσίδικης πειθαρχικής τιμωρίας του με ένα έτος αργία από τους αρμόδιους υπουργούς Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 3.

Α3: Σχετικά με την παραίτηση του αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Α3.1: Μετά την παραίτηση από την θέση του αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Παρασκευά Γεωργίου τον Αύγουστο του 2016, ουδέποτε έγινε εισήγηση από τον πρόεδρο για αντικατάστασή του με την δικαιολογία ότι αυτός θα πρέπει να αποπεμφθεί και από μέλος του Δ.Σ. Μετά από τις έντονες αντιδράσεις μας και από την τελευταία προσπάθειά τους να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο επιλαχόντα της παράταξής τους, στην συνεδρίαση του Δ.Σ. 14-9-2017 αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ο κ. Παρασκευάς παραμένει μέλος του Δ.Σ.

Α3.2: Εν όψει της αλλαγής του εκλογικού νόμου και της παράτασης της θητείας του Δ.Σ. μέχρι τον Μάη του 2018, στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 11-10-17 έγινε εισήγηση από τον πρόεδρο κ. Καραγιάννη Αθανάσιο (που παρανόμως κατείχε την θέση, λόγω της προαναφερόμενης τιμωρίας του) για αυτόματη διαγραφή του κ. Παρασκευά Γεωργίου, υποστηρίζοντας ότι αυτός απουσίασε αδικαιολόγητα σε πέντε συνεδριάσεις, πράγμα που δεν είναι αληθές. Πέρα όμως τούτου, αυτό έρχεται και σε αντίθεση με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΠΙΣ στην οποία αναφέρεται ότι πρώτα θα έπρεπε να ζητηθούν και να δοθούν εξηγήσεις απ΄ τον «απουσιάζοντα» και μετά να αποφασίσει γι αυτό το Δ.Σ.

Α4: Ελλείμματα νομιμότητας στην οικονομική διαχείριση του Συλλόγου

Α4.1: Από την αρχή της θητείας μας ζητήσαμε επίμονα, αρχικά προφορικά και στην συνέχεια εγγράφως, οικονομικό απολογισμό για τον Σύλλογο και ενημέρωση για την κίνηση του τραπεζικού του λογαριασμού, (όπως προβλέπεται από το άρθρο 36 παραγρ. 1). Μετά από πολλές οχλήσεις μας και μετά την παρέλευση διαστήματος μεγαλύτερου των δυόμισι ετών, στις 11 Οκτωβρίου 2017 μας ενημέρωσε ο ταμίας κ. Γρηγόρης Σταύρος για το βιβλίο εσόδων-εξόδων, όχι όμως και για την αναλυτική κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού που ζητήσαμε και συνεχίζουμε να ζητάμε.

Α4.2: Οι ενστάσεις και τα ερωτήματά μας που δεν απαντήθηκαν σ΄ αυτήν την ενημέρωση, είναι τα ακόλουθα:

Α4.2.1: Από στόματος του κ. Καραγιάννη Αθανασίου μάθαμε τον Αύγουστο του 2017 ότι ο ίδιος ανέθεσε σε γνωστό του λογιστή στην Πάτρα (και άγνωστου σε όλους τους υπόλοιπους του Δ.Σ.)αμισθί τα οικονομικά του Συλλόγου, χωρίς καμιά έγκριση ή έστω προηγούμενη ενημέρωση του Δ.Σ.

Α4.2.2: Έχουμε ενστάσεις για διάφορα έξοδα που έγιναν χωρίς προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. και χωρίς παραστατικά, όπως α) για τις μετακινήσεις του προέδρου στην Αθήνα για τις συνελεύσεις του ΠΙΣ (αφού ως γνωστόν τα έξοδα αυτά του προέδρου και των εκπροσώπων καταβάλλονται απ΄ τον ΠΙΣ) και β)για την αναγραφόμενη αμοιβή δικηγόρου, χωρίς επίσης έγκριση και παραστατικό.

Α4.2.3: Υπάρχει ένσταση για την αποκάλυψη του ταμία του Συλλόγου κ. Γρηγόρη Σταύρου ότι ένα μεγάλο ποσόν το διατηρεί ο ίδιος εκτός τραπεζικού λογαριασμού για τα τρέχοντα έξοδα!

Α4.2.4: Δεν υπάρχουν καταχωρημένα στα βιβλία του ταμία τα έσοδα από τις εγγραφές νέων μελών του Συλλόγου για το διάστημα Απρίλιος έως Οκτώβρης του 2016.

Α4.2.5: Γινόταν διοργανώσεις και συνδιοργανώσεις συνεδρίων και ημερίδων από τον Σύλλογό μας με επιστημονικές Εταιρείες, χωρίς την λήψη των σχετικών αποφάσεων από το Δ.Σ., χωρίς συμφωνητικά και χωρίς τον οικονομικό απολογισμό αυτών, καθώς και υπογραφή εγγυητικής επιταγής εν αγνοία μας.

Α4.2.6: Στις 17-7-2015 ο τότε πρόεδρος κ. Καραγιάννης Αθανάσιος ενημέρωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου ότι κατόπιν προσωπικών του ενεργιών, υπάρχει πρόθεση του Ρώσου μεγιστάνα του Σκορπιού Ντμήτρ Ριμπολόβλεφ να δωρίσει στον Σύλλογο είκοσι χιλιάδες ευρώ, προκειμένου αυτός να προβεί σε σύμβαση με ανειδίκευτους ιατρούς, οι οποίοι θα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους με πρωινό ωράριο στο Γ. Νοσοκομείο Λευκάδας, εξισορροπώντας την παντελή έλλειψη ειδικευόμενων ιατρών. Το θέμα αυτό χαρακτηρίστηκε και κατακρίθηκε τότε από μερίδα των τοπικών Μ.Μ.Ε. σαν υποτιμητική και ανεπίτρεπτη για τον τόπο για τη χώρα μας επαιτεία. Τελικά η αποδοχή της δωρεάς εγκρίθηκε εκ των υστέρων κατά πλειοψηφία απ΄ το Δ.Σ. αφού ούτως ή άλλως είχε ήδη δημοσιοποιηθεί και είχε γίνει ο σχετικός θόρυβος. Έκτοτε ουδεμία ενημέρωση είχαμε για το τι απέγιναν αυτά τα χρήματα, ενώ κανένα σχετικό παραστατικό δεν υπήρχε στα βιβλία που μας έδειξαν στις 11-10-2017, όταν -με πολλή καθυστέρηση- μας ενημέρωσαν για τα οικονομικά και ούτε γνωρίζουμε αν δόθηκαν χρήματα, αν κάποια απ΄ αυτά περίσσεψαν, καθώς και πόσα ακριβώς και σε ποιους δόθηκαν γι αυτό το σκοπό.

Α4.2.7: Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου στις 11-10-2017 και μετά από έντονες πιέσεις εκ μέρους μας προς το προεδρείο, ο γραμματέας κ. Σαρανταένας Γιάννης και ο ταμίας κ. Γρηγόρης Σταύρος, μας ενημέρωσαν για ένα μέρος των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου, όπου φαίνονται εκταμιεύσεις μεγάλων ποσών προς άγνωστο παραλήπτη και για άγνωστο λόγο και στην συνέχεια η σταδιακή επιστροφή τους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ίδιοι μας ενημέρωσαν ότι πρόσβαση και δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης στον εν λόγω λογαριασμό (με κωδικούς e-banking) έχει ο π. πρόεδρος κ. Καραγιάννης Αθανάσιος .

Β: Δια ταύτα

Β1.1 Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν και αφού πέρασε ένας μήνας από την έγγραφη αίτησή μας χωρίς να πάρουμε καμία απάντηση, στείλαμε στις 11-12-2017 σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. (με e-mail) πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 14-12-2017 και ώρα 21:30 σε χώρο του Γ.Ν Λευκάδας όπου γίνονται όλα τα Συμβούλια αφού ο Σύλλογος στερείται γραφείου, προκειμένου να συζητηθούν τα πιο εκκρεμή ζητήματα.

Παρόντες από τα μέλη του ΔΣ ήταν οι: Κατωπόδη Ευανθία, Μαραγκός Μιχάλης, Παρασκευάς Γεώργιος και Σταύρακα Μαυρέττα.

Απόντες ήταν οι: Γρηγόρης Σταύρος, Καραγιάννης Αθανάσιος και Σαρανταένας Ιωάννης.

Πρόεδρος της συζήτησης ομόφωνα ορίστηκε η αρχαιότερη ιατρός εκ των παρόντων μελών του Δ.Σ. κυρία Σταύρακα Μαυρέττα, ενώ γραμματέας για την τήρηση πρακτικού η κα Κατωπόδη Ευανθία.

Στην κατάληξη της συζήτησης αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάθεση μομφής για παράβαση καθήκοντος στα μέλη του προεδρείου κ.κ. Καραγιάννη Αθανασίου π. προέδρου, Γρηγόρη Σταύρου ταμία και Σαρανταένα Ιωάννη γραμματέα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τα άρθρα 54, 32 παραγρ.2. περί εποπτείας των Ιατρικών Συλλόγων, καθώς και η ενημέρωση των συναδέλφων γιατρών-μελών του Συλλόγου μας για τα τεκταινόμενα σ΄ αυτόν δια του τοπικού τύπου, αφού δεν διαθέτουμε εναλλακτικό τρόπο ενημέρωσής τους.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ. Λευκάδας

Παρασκευάς Γεώργιος

Κατωπόδη Ευανθία

Σταύρακα Μαυρέττα

Μαραγκός Μιχαήλ

 

 

ΠΗΓΗ:  http://www.lefkadaweb.gr/

 

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 534 access attempts in the last 7 days.