Παρέμβαση στην επιτροπή της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο έκανε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, προχωρώντας σε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της ρύθμισης για την απαρτία στις γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων όταν συγκαλούνται για να λάβουν απόφαση για απεργία.

Όπως σημείωσε, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης δυο πολύ θετικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους που δεν έχουν γίνει γνωστές:

1. Θεμελιώνεται η υποχρέωση του εργοδότη να αποζημιώσει τον εργαζόμενο που υπέστη εργατικό ατύχημα, εφόσον δεν τηρήθηκε η κείμενη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. 

2. Εισάγεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση των δρομολογίων, των στοιχείων προσωπικού και των υπερωριών για τους οδηγούς των ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων και καταργείται η αδικαιολόγητη εξαίρεση που ίσχυε γι’ αυτό τον κλάδο και οδηγούσε σε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 

 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, αλλάζουν τα εξής:

Τι αλλάζει για το εργατικό ατύχημα

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ο κανόνας είναι η απαλλαγή του εργοδότη από την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης και η ανάληψη της σχετικής ευθύνης από τον ασφαλιστικό φορέα.

Αντίθετα, εάν το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει αφενός τη δαπάνη του ασφαλιστικού φορέα από τις χορηγούμενες προς τον παθόντα ασφαλιστικές παροχές και αφετέρου, στον ίδιο τον παθόντα, τη διαφορά ανάμεσα στις παροχές που αυτός λαμβάνει από τον ασφαλιστικό του φορέα και την πλήρη αποζημίωση που δικαιούται κατά τις κοινές διατάξεις του ασφαλιστικού κώδικα.

Ως προς την ευθύνη του δόλιου εργοδότη και την έκταση αυτής έχουν προκληθεί σοβαρές ερμηνευτικές αμφισβητήσεις με αποτέλεσμα να υιοθετούνται ερμηνευτικές εκδοχές, που οδηγούν σε περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε αναιτιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).

Ειδικότερα, τίθεται το ζήτημα εάν ο εργοδότης ευθύνεται μόνο στην περίπτωση που ο δόλος του καλύπτει και το αποτέλεσμα του εργατικού ατυχήματος (μόνο, δηλαδή, εφόσον ο εργοδότης θέλησε ή αποδέχθηκε και την ίδια τη βλάβη του εργαζομένου) ή εάν ευθύνεται και στην περίπτωση που το εργατικό ατύχημα συνδέεται αιτιωδώς με δόλια παραβίαση από τον εργοδότη των διατάξεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, όπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Εργασίας, αίρεται η σχετική ερμηνευτική αμφισβήτηση και αποσαφηνίζεται ότι ο εργοδότης ευθύνεται όταν επιδεικνύει δόλο είτε ως προς την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία είτε ως προς αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα του εργατικού ατυχήματος. 

Για τους εργαζόμενους στα ΚΤΕΛ

Υπό το ισχύον καθεστώς, ο κλάδος των οδηγών ΚΤΕΛ και Τουριστικών Λεωφορείων εξαιρείται από την υποχρέωση ανάρτησης πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης, των ημερήσιων στοιχείων προσωπικού και δρομολογίων και υπερωριών ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι κλάδοι υποχρεούνται μόνο σε τήρηση α) αθεώρητου βιβλίου υπερωριών, β) απλού μηνιαίου πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης και γ) αθεώρητου ημερήσιου βιβλίου εργασίας προσωπικού και δρομολογίων για κάθε λεωφορείο.

Η αδικαιολόγητη αυτή εξαίρεση, εξηγούν πηγές του αρμόδιου υπουργείου, έχει οδηγήσει σε πολλαπλά φαινόμενα αυθαιρεσιών και καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο τους.

Με την προτεινόμενη διάταξη, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εισάγεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας όλων των ανωτέρω στοιχείων, όπως ισχύει για το σύνολο των εργοδοτών.

Άλλωστε, τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου έχουν πλέον διαδεδομένη και διαρκώς ευκολότερη χρήση, ώστε να μη δικαιολογείται ούτε για το λόγο αυτό η εξαίρεση του συγκεκριμένου κλάδου από τον κανόνα.