Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε απόφαση για την επιβολή προστίμων σε Roche και Novartis

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα, απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα του ιταλικού Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι η σύμπραξη των φαρμακευτικών ομίλων Roche και Novartis για τη μείωση της οφθαλμολογικής χρήσης του φαρμάκου Avastin και την αύξηση της χρήσης του Lucentis μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ελεύθερο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το Avastin και το Lucentis είναι φάρμακα που παράγει η εταιρία Genentech, η οποία ανήκει στον όμιλο Roche. Η Genentech ανέθεσε, ωστόσο, την εμπορική εκμετάλλευση του Lucentis στον όμιλο Novartis, μέσω συμφωνίας παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης. Έτσι, η Roche διαθέτει στο εμπόριο μόνο το Avastin.

Στη συνέχεια, σημειώνεται ότι σε αυτά τα βιοτεχνολογικά φάρμακα είχε χορηγηθεί άδεια από την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Στο Lucentis είχε χορηγηθει άδεια για τη θεραπεία οφθαλμολογικών παθήσεων, ενώ για το Avastin τονίζεται πως «καίτοι η άδειά του προβλέπει μόνο τη θεραπεία ογκολογικών παθήσεων, χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία οφθαλμολογικών παθήσεων λόγω της χαμηλότερης τιμής του από την τιμή τού Lucentis».

Το 2014, η Αρχή Διασφάλισης της Τηρήσεως των Κανόνων του Ανταγωνισμού και της Αγοράς της Ιταλίας (AGCM) επέβαλε δύο πρόστιμα, έκαστο ποσού άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, στις επιχειρήσεις Roche και Novartis, επειδή οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν συμφωνήσει σύμπραξη με σκοπό την τεχνητή διαφοροποίηση των φαρμάκων Avastin και Lucentis. Κατά την AGCM, το Avastin και το Lucentis είναι ισοδύναμα από κάθε άποψη για τη θεραπεία οφθαλμολογικών παθήσεων. Η σύμπραξη σκοπούσε, όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, «στη διάδοση ανακοινώσεων ικανών να δημιουργήσουν ανησυχία στο κοινό ως προς την ασφάλεια των οφθαλμολογικών χρήσεων του Avastin για να προκαλέσουν μετατόπιση της ζήτησης στο Lucentis». Η AGCM εκτίμησε ότι αυτή η μετατόπιση προκάλεσε, για το ιταλικό σύστημα υγείας, πρόσθετη επιβάρυνση, μόνο για το έτος 2012, περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ.

 

ΠΗΓΗ:  ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

 

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

Αφήστε το σχόλιό σας... Το Nucleus δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 951 access attempts in the last 7 days.