Τέλος μετά από 13 χρόνια στις εργολαβίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

 

 

Ολοκληρώθηκε η σύναψη δεκαεπτά 17 ατομικών συμβάσεων εργασίας στον τομέα της καθαριότητας ενώ είχαν συναφθεί με την ίδια διαδικασία επιπλέον 15 ατομικές συμβάσεις στον τομέα της σίτισης και φύλαξης.

Στις 1 Ιανουαρίου έλαβε τέλος, μετά από το 13 χρόνια, το καθεστώς των εργολάβων καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

Όπως αναφέρει η διοικήτρια του νοσοκομείου Ελένη Δ. Κανταράκη, με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η σύναψη δεκαεπτά 17 ατομικών συμβάσεων εργασίας στον τομέα της καθαριότητας ενώ είχαν συναφθεί  με την ίδια διαδικασία επιπλέον 15 ατομικές συμβάσεις στον τομέα της σίτισης και φύλαξης.  

Οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ορισθέντα κριτήρια του άρθρ. 63 του Ν.4430/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν.2190/1994 υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

«Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν από τις Επόπτριες Δημοσίας Υγείας και την Νοσηλεύτρια της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου μας ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά  στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που συνεπάγεται η εργασίας στον ευαίσθητο χώρος της υγείας» τονίζει η Ελένη Δ. Κανταράκη.

 

ΠΗΓΗ

 

 

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 225 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: