Πρόσληψη προσωπικού στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)

ΤΟΜΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων. Σημειώνεται ότι η σειρά προσλήψεων θα καθοριστεί από την έναρξη λειτουργίας των ΤΟΜΥ. Καθώς οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει υποψηφιότητα σε περισσότερες από μια ΤΟΜΥ, μετά τις εκάστοτε προσλήψεις θα αναρτώνται σε επόμενη φάση νέοι πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων με τα ονόματα των επόμενων σε σειρά κατάταξης υποψηφίων.

Η Διοικήτρια της 1ης Υπε Αττικής

ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 


 

 

 


Aνακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας οι βαθμολογίες των υποψηφίων για ΤΟΜΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Διαύγεια

 PDF Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ

ΔΤ- Παράταση προκήρυξης

 

 

 

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 311 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: