Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής σχετικά με τη εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής

 

31 / 01 / 2018

Προς:

 • κ. Α. Ξανθό, Υπουργό ΥΥΚΑ,
 • κ. Π. Πολάκη, Αναπλ. Υπουργό ΥΥΚΑ


Κοιν:

 • κ. Γ. Γιαννόπουλο, Γεν.Γραμματέα ΥΥΚΑ,
 • κ. Κ. Μάρκου, πρόεδρο του ΚΕΣΥ
 • Π.Ι.Σ.,
 • Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

 

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής χαιρετίζει την μετά από 8ετία, επανέναρξη των διαδικασιών αναγνώρισης της Επείγουσας Ιατρικής από την σημερινή ηγεσία του ΥΥΚΑ και του ΚΕΣΥ.

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής χαιρετίζει τις εξαγγελίες του ΥΥΚΑ για την προκήρυξη των 465 θέσεων μόνιμων γιατρών ΕΣΥ για τα ΤΕΠ της χώρας και υποβάλλει τις ακόλουθες προτάσεις για την επιλογή και την αποδοτικότερη ένταξη τους στο ΕΣΥ:

 1. Την άμεση αναγνώριση της Επείγουσας Ιατρικής ως 3 ετούς εξειδίκευσης, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ (11 / 01 / 2017)
 2. Την απαλλαγή από την υποχρέωση παραίτησης από το ΕΣΥ όσων γιατρών υπηρετούν την τελευταία 3ετία σε ΤΕΠ (ώστε και να επιβραβευθούν όσοι εργάστηκαν στα ΤΕΠ και να προσφέρουν άμεσα την εμπειρία που έχουν ήδη αποκτήσει)
 3. Την ταχεία προώθηση της Εισήγησης της ΟΕΕ για την Επείγουσα Ιατρική (29/ 08 / 2017) με στόχο την λειτουργία εντός του έτους των πρώτων Εκπαιδευτικών Κέντρων Επείγουσας Ιατρικής στην χώρα μας, ώστε πρακτικά να λειτουργήσουν και ως κέντρα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
 4. Την εντός 5ετίας αναγνώριση της Ειδικότητας στην Επείγουσα Ιατρική όπως ισχύει στις 36 από τις 42 χώρες της Ευρώπης

Σας υποβάλλουμε τους λόγους και τις ιδιαιτερότητες της Επείγουσας Ιατρικής σε σχέση με τις υπόλοιπες ιατρικές Εξειδικεύσεις

Ιδιαιτερότητες της Επείγουσας Ιατρικής

 1. Το φάσμα: αφορά την αρχική αντιμετώπιση, σταθεροποίηση, διάγνωση και εξιτήριο ή προώθηση σε άλλες ειδικότητες ασθενών όλου του φάσματος των οξέων διαταραχών της υγείας, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και βαρύτητας της κατάστασης τους
 2. Ο όγκος των ασθενών που αναζητούν επείγουσα ιατρική φροντίδα ετησίως, αντιστοιχεί σε πάνω από το μισό του πληθυσμού κάθε χώρας, με συνέπεια ακόμα και μικρές βελτιώσεις των παρεχομένων υπηρεσιών να αφορούν έναν τεράστιο αριθμό πολιτών. Ό όγκος των περιστατικών αυξάνεται διεθνώς κατά περίπου 2% κατ’ έτος με τον αριθμό των εισαγωγών να αυξάνεται με διπλάσιο ποσοστό κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης
 3. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής φροντίδας : περίπου 800.000 κάτοικοι της Ελλάδας χρήζουν προ-νοσοκομειακής αντιμετώπισης και διακομιδής σε δομές υγείας με το ΕΚΑΒ / έτος και περίπου 6.000.000 / έτος αντιμετωπίζονται στα ΤΕΠ της χώρας. Ανάλογη περίπου είναι και η εικόνα στις περισσότερες χώρες του κόσμου
 4. Ο χρόνος: πάνω από το 70% των ασθενών αναζητούν επείγουσα ιατρική φροντίδα εκτός εργάσιμων ωρών Η προσέλευση των ασθενών και το φάσμα βαρύτητας των προσερχομένων είναι ως ένα βαθμό απρόβλεπτα και οι γιατροί της Επείγουσας Ιατρικής είναι αναγκασμένοι να εργάζονται κάτω από συνθήκες μεγάλης χρονικής (και συναισθηματικής) πίεσης
 5. Το εύρος των παρεμβάσεων ποικίλλει από την άνευ μέσων ΚΑΡΠΑ έως την αναζωογόνηση και μηχανική υποστήριξη βαρέως πασχόντων στα ΤΕΠ μέχρι να βρεθεί ελεύθερη κλίνη ΜΕΘ.

Οι λόγοι 1 – 5 χαρακτηρίζουν τις δομές και τις υπηρεσίες της επείγουσας Ιατρικής ως το δίχτυ ασφαλείας για την υγεία των διαβιούντων σε κάθε χώρα. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Επειγοντολόγων θεωρεί ότι οι γιατροί της Επείγουσας Ιατρικής έχουν τον κομβικό ρόλο σε αυτό το δίχτυ ασφαλείας.
Τα οφέλη από την καθιέρωση της Ειδικότητας / Εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής και στην χώρα μας είναι:

 

Τα οφέλη – 1: αν στην αντιμετώπιση των οξέων και επειγόντων περιστατικών ισχύει ότι ο χρόνος είναι ιστός, επιβίωση και καλύτερο προσδόκιμο ζωής, η επείγουσα ιατρική αρχίζει από το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ (τηλεϊατρική), συνεχίζεται κατά την διακομιδή του ασθενούς (ΕΚΑΒ) και κορυφώνεται στα ΤΕΠ (οριστική αντιμετώπιση ή σταθεροποίηση – διάγνωση και προώθηση τους στις κατάλληλες ενδονοσοκομειακές μονάδες)
Τα οφέλη -2 : αν η χώρα μας έχει πληθώρα περιοχών δύσκολης πρόσβασης σε μεγάλα νοσοκομεία (νησιά, μικρές απομακρυσμένες πόλεις) και αν η 24ωρη καθημερινή κάλυψη των περιοχών αυτών με τις βασικές ιατρικές ειδικότητες είναι πρακτικά αδύνατη, οι επειγοντολόγοι μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο φάσμα αυτής της έλλειψης. Αν στις ίδιες περιοχές η κάλυψη των τοπικών μονάδων του ΕΚΑΒ με γιατρούς είναι πρακτικά αδύνατη και ουσιαστικά ανύπαρκτη, η παρουσία επειγοντολόγων στα ΤΕΠ των μικρών αυτών δομών υγείας αποτελεί τον καλύτερο τρόπο κάλυψης αυτής της έλλειψης (διασύνδεση ιατρικών υπηρεσιών ΕΚΑΒ – ΤΕΠ)

Τα οφέλη -3 : αν για την ασφαλή και αξιοπρεπή αντιμετώπιση των συνωστιζομένων ασθενών στα ΤΕΠ των νοσοκομείων των αστικών κέντρων, τα ΤΕΠ θα πρέπει να λειτουργούν καθημερινά και επι 24ωρης βάσης, μόνο η επαρκής στελέχωση τους με επειγοντολόγους θα το επιτρέψει να γίνει πραγματικότητα, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας (εφημερίες) όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων του νοσοκομείου. Η δε – σωστά – επιδιωκόμενη αυτονομία των ΤΕΠ, προϋποθέτει πάνω από όλα την στελέχωση τους με καλά εκπαιδευμένους γιατρούς και νοσηλευτές στην Επείγουσα Ιατρική

Τα οφέλη – 4: αν ισχύει ότι οι διακομιδές βαρέως πασχόντων αποτελούν ένα διαχρονικά άλυτο καθημερινό πρόβλημα στη χώρα μας, η παρουσία επειγοντολόγων στα ΤΕΠ και η ιατρική διασύνδεση ΕΚΑΒ – ΤΕΠ θα ήταν η ασφαλέστερη λύση. Η διασύνδεση αυτή είναι και ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας και αντιμετώπισης των Μαζικών Απωλειών Υγείας, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου

Τα οφέλη – 5: αν ισχύει ότι τα ΤΕΠ είναι ιδανικό σχολείο για την εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής και νοσηλευτικής καθώς και των ειδικευομένων ιατρών όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του επείγοντος, η ύπαρξη επαρκώς εκπαιδευμένων επειγοντολόγων είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου

Τα οφέλη – 6: αν δεχθούμε ότι τα 1- 10 ισχύουν και αν πιστεύουμε ότι η ιατρική εκπαίδευση αυξάνει το εύρος των γνώσεων και των δυνατοτήτων, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στην αντιμετώπιση των ασθενών, μειώνει το κόστος (άσκοπες εξετάσεις, μείωση των αναγκών σε ενεργείς εφημερίες άλλων ειδικοτήτων) τότε η Εκπαίδευση στην Επείγουσα θα πρέπει να είναι ανάλογη του στόχου, της δυσκολίας και του φάσματος της.
Με δεδομένο ότι σε όλες πρακτικά τις χώρες του κόσμου και στις 36 από τις 42 χώρες της Ευρώπης (δεδομένα UEMS 2017), η Επείγουσα Ιατρική είναι 5ετής τουλάχιστον ειδικότητα, η Εξειδίκευση σε ένα τόσο μεγάλο φάσμα απαιτητικής ιατρικής δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 3 έτη
Αξιότιμοι κ.κ. υπουργοί,

Τα μέλη του Δ.Σ είναι στην διάθεση σας για την επίτευξη του στόχου και των προσπαθειών σας για την βελτίωση της παροχής των Επείγουσας Ιατρικής Φροντίδας στην χώρα μας, ώστε να την κάνει ακόμα περισσότερο υπερήφανη και ασφαλή για τους κατοίκους και τα εκατομμύρια των επισκεπτών και φιλοξενουμένων της
 

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Αγγουριδάκης
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Ι

 

 • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 225 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: