Στη Bουλή το νομοσχέδιο για την ιατρική κάνναβη

Tι προβλέπει το νομοσχέδιο

 

Βουλή των Ελλήνων

 

Κατατέθηκε πριν λίγο στη Bουλή το σχέδιο νόμο για την θεραπευτική κάνναβη.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο ένα κατ´εξαίρεση εγκρίνεται η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης Cannbis Sativa L καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών  μονάδων  επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού  μονοπώλιο και τη διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς είτε την εξαγωγή τους.

Η έγκριση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν κολλήματα. 
Ο ΕΟΦ είναι αυτός που θα εγκρίνει την παραγωγή και την κυκλοφορία των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. Στην έκθεση του  γενικού λογιστηρίου αναφέρεται πως απαγορεύεται εισαγωγή, διάθεση και εξαγωγή πρώτων υλών και ουσιών καθώς και η διάθεση και εξαγωγή  των ποικιλιών για την εκπλήρωση σκοπών που δεν συνάδουν με αυτούς για τους οποίους θεσπίζεται η ρύθμιση. 

Στην έκθεση επίσης αναφέρεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά κυρίως σε νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα στον τομέα της μεταποίησης και παραγωγής κάνναβης και ότι το νομοσχέδιο θα έχει σημαντικά οφέλη στο κρατικό προϋπολογισμό και θα συμβάλει θετικά στην εθνική οικονομία μέσω της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων αφενός από την κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου και την ενίσχυση των εξαγωγών και αφετέρου από την φορολόγηση των εσόδων των δραστηριοτήτων.

 

Tι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική κάνναβη-Ενδιαφέρον από επενδυτές

 

Φαρμακευτική κάνναβη

 

Το νομοσχέδιο για την καλλιέργεια και χορήγηση της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα παρουσίασαν σήμερα τα υπουργεία Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου και κατ’ εξαίρεση κείμενων διατάξεων εγκρίνεται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

– Η εν λόγω έγκριση είναι αμεταβίβαστη και παρέχεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις, κατόπιν υποβολής αίτησης και κατάθεσης παράβολου, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με ΚΥΑ.

– Απαγορεύεται η εισαγωγή, διάθεση και εξαγωγή πρώτων υλών και ουσιών, καθώς και η διάθεση και εξαγωγή σπόρου προς σπορά, των ανωτέρω ποικιλιών, για την εκπλήρωση σκοπών που δε συνάδουν με αυτούς για τους οποίους θεσπίζεται η εν λόγω ρύθμιση.

– Ρυθμίζεται ο τρόπος εξαγωγής των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και προβλέπεται ότι εκτελωνισμός αυτών πραγματοποιείται από το Τελωνείο Πειραιά και την Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση τα οφέλη είναι αρκετά και περιλαμβάνουν τη δυνατότητα:

α) πρόσβασης των ασθενών της χώρας στα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, δεδομένων των θεραπευτικών ιδιοτήτων της κάνναβης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η πρόσβαση των ασθενών στα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης θα γίνεται με τρόπο σαφώς προσδιορισμένο (όπως αυτός ισχύει και για τις υπόλοιπες ουσίες του πίνακα Β), ελεγχόμενο -στο βαθμό που η κάνναβη παραμένει ναρκωτική ουσία και η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία- και συνάδων με τις ιδιαιτερότητες της κάνναβης και της διαδικασίας παραγωγής των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

β) φυσικά και νομικά πρόσωπα να καλλιεργούν ποικιλίες κάνναβης για την επεξεργασία των πρώτων υλών και γενικότερα των ουσιών αυτών με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, επενδύοντας για την εξασφάλιση χώρου και τη δημιουργία εγκαταστάσεων καλλιέργειας και μεταποίησης.

γ) να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, σε έναν τομέα αιχμής που αξιοποιεί τα συγκριτικά, παραγωγικά πλεονεκτήματα της χώρας.

δ) να υπάρξουν οικονομικά οφέλη για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου, δεδομένου και ότι η παγκόσμια αγορά για την καλλιέργεια και μεταποίηση της ιατρικής κάνναβης βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και κατά συνέπεια η προσφορά υστερεί σημαντικά της παγκόσμιας ζήτησης.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να επέλθει αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από την καταβολή του παραβόλου, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθόσον εξαρτάται από τον αριθμό των υποβαλλόμενων αιτήσεων και το ύψος του παραβόλου

Να σημειωθεί ότι υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για αδειοδότηση.

 

 

ΠΗΓΕΣ:  

 

 

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 547 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: