ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ: Περί Αστικής Ευθύνης και … Ανευθυνότητας

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ logo

 

Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή (δηλαδή η ΑΡΣΙ) ανακάλυψε τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα του 2007 με καθυστέρηση 11 χρόνων και σήκωσε κουρνιαχτό, ανακοινώνοντας ότι θα πληρώνουν από την τσέπη τους οι νοσοκομειακοί γιατροί τις επιδικαζόμενες αποζημιώσεις για ιατρικά λάθη.

Πού βάσισε η ΑΡΣΙ την ανακοίνωση που εξέδωσε και αναπαρήγαγαν διάφορες ιατρικές ιστοσελίδες;

 

Τη βάσισε σε εγκύκλιο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη σχετικά με δικαστικές αποφάσεις που καταλογίζουν καταβολή αποζημιώσεων στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ.

Η εγκύκλιος:

«Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)

 

Λέει η εγκύκλιος στο επίμαχο σημείο:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Υπαλληλικού Κώδικά [ν. 3528/2007 (Α.26)], ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του».

Ασφαλώς τα ιατρικά λάθη αποτελούν ιδιάζουσα περίπτωση, την οποία εκμεταλλεύονται δικηγορικά γραφεία σε περιπτώσεις σωματικής βλάβης ή θανάτου ασθενών. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν δικλείδες ασφαλείας, όπως αυτές που θα παραθέσουμε στη συνέχεια, ώστε να μπορούν οι γιατροί να ασκούν το έργο τους χωρίς να κρέμεται πάνω τους η Δαμόκλειος σπάθη.

Όμως είναι ανεπίτρεπτο η ΑΡΣΙ να δημαγωγεί και να ισχυρίζεται πως σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας πρέπει να υπάρχει ακαταδίωκτο σε όσους υποπίπτουν σε αδικήματα  κακουργηματικού χαρακτήρα.

 

Η πρότασή μας

Η πρόταση που έχει ήδη αρχίσει να συζητά η ιατρική κοινότητα βασίζεται στην εμπειρία άλλων χωρών, στις οποίες υφίσταται αναγκαστική προδικαστική διαδικασία στις περιπτώσεις ιατρικών λαθών.

Της διαδικασίας επιλαμβάνεται θεσμοθετημένο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, το οποίο συγκροτείται από γιατρούς με ιδιαίτερο κύρος που προτείνονται από τους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ. Το Συμβούλιο αποφαίνεται εάν το ιατρικό λάθος προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Εάν το Συμβούλιο αποφανθεί αρνητικά η υπόθεση κλείνει και οδεύει στο αρχείο. Εάν αποφανθεί καταφατικά τότε οδηγείται στην τακτική δικαιοσύνη, η οποία ενεργεί βάσει του πορίσματος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου, τον οποίο ταλανίζουν τρία περιστατικά που βρίσκονται στη δικαιοσύνη, έχει συζητήσει το ζήτημα με τον υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, ενώ στην ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Καλό είναι λοιπόν σε τέτοια σοβαρά ζητήματα να υπάρχει ο ανάλογος υπεύθυνος και σοβαρός χειρισμός και να μην επικρατούν φτηνές αντιπολιτευτικές κορώνες και κραυγές που αποπροσανατολίζουν και δίνουν τροφή στις ασφαλιστικές εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία.

 

 

Συνδικαλισμός
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 524 access attempts in the last 7 days.