Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών

 

Υπουργείο Υγείας

 

 

Η διάταξη περιλαμβάνει όλους τους επικουρικούς γιατρούς των οποίων η θητεία λήγει από 21.3.2018 έως 31.12.2018.

Σύμφωνα με ερμηνεία νομικών η αναφορά στην έκθεση του ΓΛΚ σε επικουρικούς που υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη προκλήθηκε από παρερμηνεία του νόμου.4445/2016 και δεν αναιρεί το νόημα της ψηφισμένης διάταξης.

Το ψηφισμένο κείμενο έχει ως εξής:

Η θητεία των επικουρικών ιατρών του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α1 13|), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), που υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και των οποίων η θητεία λήγει από 21.3.2018 έως 31.12.2018, παρατείνεται μέχρι την 31η. 1.2019. Κατά την παράταση αυτή, η μισθοδοσία των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου θα εξακολουθήσει να καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται αναδρομικά από 2l-03-2018.

 

 Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών

Εργασιακά
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 227 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: