Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις για προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10433
Τηλέφωνο: 213216-1207,1227 ,1223 ,1218, 1224
Fax: 2132161906
Email: dpnp_a@moh.gov.gr Αθήνα, 23 /5 /2018

Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.39545

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις για προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.25794/3-4-2018 έγκριση προκήρυξης του Υπουργού Υγείας, η οποία λήγει στις 24-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ, παρατείνεται έως την Τετάρτη 30-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ. διότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr η θέση Χειρουργικής του Γ.Ν.Λευκάδας εμφανιζόταν εκ παραδρομής ως θέση με βαθμό Επιμελητή Β΄ αντί με βαθμό Διευθυντή σύμφωνα με την ανωτέρω έγκριση και την προκήρυξη της θέσης από το Γ.Ν.Λευκάδας.

          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ                                                ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 

 

Υπουργείο Υγείας
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 311 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: