ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΜΥ

Για παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων

 

Ιατρικό συνέδριο

 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Χρήστος Μαντάς, πρότειναν Τροπολογία-Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου 4461/2017 (Α΄ 38), με θέμα:

«Παροχή δικαιώματος άδειας με αποδοχές στους συμβασιούχους ιατρούς των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων».

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναγνωρίζεται και παρέχεται η δυνατότητα/ δικαίωμα και στους γιατρούς που απασχολούνται στις ΤΟΜΥ να παρακολουθούν, ενόσω διαρκεί η σύμβασή τους, επιστημονικά συνέδρια.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία αφενός για να μην διακόπτεται η επιστημονική ενημέρωση των εν λόγω ιατρών σε τρέχοντα και σύγχρονα επιτεύγματα, πρακτικές και ευρήματα της ιατρικής επιστήμης, για όσο χρόνο παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και αφετέρου για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης με τους λοιπούς, εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας ιατρούς, μόνιμους ή συμβασιούχους.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε επικουρικός ιατρός, καθώς και κάθε ιατρός που έχει προσληφθεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του, δικαιούται δεκαπέντε (15) ημέρες το χρόνο άδεια με αποδοχές για παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων».

 

www.healthdaily.gr

Νομοθεσία
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 385 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: