Μ. ΜΙΧΑΗΛ – Π. ΖΑΜΠΙΤΗΣ: απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων δικαιώνει την προσφυγή των γιατρών ΕΣΥ για το μισθολογικό

Νομοθεσία

 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι η εκδικασθείσα τον Ιανουάριο του 2018 µισθολογική προσφυγή των ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» έγινε ολικά δεκτή µε την 188/2018 απόφαση του Τριµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Με την απόφαση αυτή, η οποία είναι η πρώτη που δηµοσιεύεται µετά την 431/26-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ, αποκαθίσταται αναδροµικά το µισθολόγιο των προσφευγόντων ιατρών, ως προς τις τακτικές και πρόσθετες αποδοχές τους.

Βρίσκονται σε αναµονή προς εκδίκαση ή και έκδοση αποφάσεως και άλλες όµοιες µισθολογικές προσφυγές ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων της χώρας.

Θεσσαλονίκη, 01-06-2018

 

 

Μισθολογικά
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 385 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: