ΕΠΕΙΓΟΝ: Ενημέρωση για το Επικουρικό Προσωπικό

Δεν απολύεται κανένας συνάδελφος επικουρικός : γιατρός -τραυματιοφορέας -διοικητικός…
Το έγγραφο αυτό μόλις κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Κοινοποίηση για ενημέρωση… για ότι νεώτερο θα υπάρχει ανάρτηση.

 

Επικουρικοί - 21/6/2018

Εργασιακά
  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 371 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: