Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, τον τρόπο προκήρυξης και την διαδικασία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

 

Θέμα: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, τον τρόπο προκήρυξης και την διαδικασία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Με αφορμή την τροποποίηση της απόφασης καθορισμού κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/2214/13-6-2018 ΑΔΑ:ΩΚΑΙ465ΦΥΟ-ΧΩ6, καθώς και ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

 

Το πλήρες κείμενο ΕΔΩ (σε μορφή PDF)

 

 

  • Stars
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 526 access attempts in the last 7 days.