Τροπολογία του υπουργείου Υγείας για τη συνέχιση της απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού στις Δημόσιες Δομές Υγείας

Νέες συμβάσεις θα υπογράψει το επικουρικό προσωπικό , ώστε να παραμείνει στη θέση του και να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των μονάδων

 

Γιατροί

 

Νέες συμβάσεις θα υπογράψει το επικουρικό προσωπικό , ώστε να παραμείνει στη θέση του και να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των μονάδων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του αρμόδιου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου τόσο των επικουρικών γιατρών όσο και των υπόλοιπων επικουρικών που υπερβαίνουν το 24μηνο θεωρούνται μη νόμιμες»

Σε τροπολογία που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Ναυτιλίας, αναφέρεται, ότι «με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών παροχής υγείας και λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, κρίνεται αναγκαία η παράταση της θητείας των επικουρικών με νέες συμβάσεις με απώτατο χρονικό όριο την ημερομηνία της κατάρτισης των προσωρινών πινάκων για το διοριστέο τακτικό προσωπικό και όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019».

Επίσης ως προς τους νοσηλευτές των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με συμβάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ, παρατείνονται για τρεις μήνες οι συμβάσεις τους.

 

ΠΗΓΗ

Εργασιακά
  • Stars
Sending
User Review
1 (1 vote)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 250 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: