ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ HTA

Οι συστάσεις από την European Public Health Alliance

 

EPHA - European Public Health Alliance logo

 

Τις προτάσεις της για τη βελτίωση της πρότασης που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό HTA (τροποποίηση της οδηγίας 2011/24), ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες η European Public Health Alliance. Οι συστάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συμβολή της σε ένα ισχυρό, ανεξάρτητο και διαφανές μελλοντικό σύστημα HTA, το οποίο να εξυπηρετεί όλους τους ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορικά με την καθολική πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες, η EPHA αναφέρει ότι ο προτεινόμενος κανονισμός προσφέρει μια χρυσή ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι τα όργανα του HTA έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία. «Αντί να κατηγορούμε τους οργανισμούς HTA, θα πρέπει οι φαρμακευτικές και οι εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού να υποβάλλουν φακέλους που να είναι όσο το δυνατόν πληρέστεροι από την αρχή, με δυνατότητα επανεκτίμησης και επικαιροποίησης των αξιολογήσεων με πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, εξασφαλίζοντας τον μέγιστο βαθμό διαφάνειας», τονίζει ο EPHA.

Προσθέτει δε ότι η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να βελτιωθεί, για να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια όλων των δεδομένων χωρίς καμία επεξεργασία. Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και ενδεχομένως να αμφισβητήσουν κάθε έκθεση HTA και οι αρχές HTA δεν θα μπορούν να κατηγορηθούν για χειρισμό των αποδεικτικών στοιχείων. Η διαφάνεια είναι εξίσου σημαντική και όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών και των οργανισμών HTA, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κλινικής αξιολόγησης.

Το άρθρο 6 παράγραφος 8 πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αποφευχθεί η παρέμβαση της εταιρείας, της οποίας το προϊόν αξιολογείται, πριν από τη δημοσίευση της κοινής αξιολόγησης. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται πάντα υπόψη ότι οι φορείς EMA και HTA έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες. Επίσης, το σύστημα της ΕΕ πρέπει να συμπληρώνει και να ενθαρρύνει την ενίσχυση των εθνικών οργανισμών. Πολλοί εθνικοί φορείς HTA έχουν ελάχιστο προσωπικό και περιορισμένους προϋπολογισμούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι συναντώνται και διαπραγματεύονται με εταιρείες που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, οι οποίες μπορούν να κινητοποιήσουν πόρους και εμπειρογνωμοσύνη, για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η EPHA αναφέρει επίσης ότι η προοπτική να εξαρτάται το μελλοντικό σύστημα ΗΤΑ από τις αμοιβές της βιομηχανίας για τη χρηματοδότησή του, υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας του.

Επί του παρόντος, οι περισσότεροι μεγάλοι οργανισμοί HTA στην ΕΕ, με εξαίρεση τη Βρετανία, δεν λαμβάνουν αμοιβές από φαρμακευτικές εταιρείες για ευνόητους λόγους. Είναι ευρέως αντιληπτό ότι τα τέλη από την πλευρά της βιομηχανίας θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των οργανισμών αυτών.

Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο για την αξιοπιστία του νέου συστήματος της ΕΕ να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά του, παράλληλα με την παροχή των απαραίτητων πόρων για τη δημιουργία οργανισμών ΗΤΑ σε εθνικό επίπεδο

 

www.healthdaily.gr

 

 

Δημόσια Υγεία
  • Stars

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 290 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: